W sobotę 7 maja 2016 r. ramach Dekady Jubileuszowej 2009–2019 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Auli Lubrańskiego UAM odbyło się otwarcie wystawy „Muzea Uczelniane – Jesteśmy!” prezentującej działalność oraz zbiory muzeów szkół wyższych. Na ekspozycji zaprezentowane będą również osiągnięcia oraz plany na przyszłość muzeów uczelni wyższych m.in. z Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Torunia i Warszawy. Głównym celem wystawy opracowanej przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych jest propagowanie idei muzeów uczelnianych wśród środowisk akademickich, ochrona uniwersyteckiego dziedzictwa historycznego oraz współpraca szkół wyższych na polu kultury.

 


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy od 8 maja w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 1.