Serdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego sesję naukową z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, która odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Współorganizatorami wydarzenia są Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Wydział Rzeźby oraz Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 
 
Program wydarzenia:
 
10:00 – Powitanie
 
Sesja I
 
Prowadzenie: dr Anna Rudzka
 
10:15 Adam Tyszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego), Kult i gloryfikacja Marszałka na Uniwersytecie w latach 1935-1939
 
10:40 Marcin Zgliński (Instytut Sztuki PAN), „Do Wilna cała Polska! Na kolanach!” Miasto jako scenografia dla kultu serca Józefa Piłsudskiego
 
11:05 Zbigniew Nestorowicz, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Józef Piłsudski w medalierstwie
 
11:30 Krzysztof Machocki (Stowarzyszenie Wikimedia Polska), Józef Piłsudski w Wikipedii
 
12.00-12.15 Przerwa
 
Sesja II
 
Prowadzenie: dr Marcin Zgliński
 
12:20 Anna Rudzka (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Model frapujący czyli wizerunki Józefa Piłsudskiego w kręgu pracowni prof. Tadeusza Breyera
 
12:45 Ewa Prządka (Fundacja Rzymska Z.J. Umiastowskiej), Rzymskie popiersia Józefa Piłsudskiego
 
13:10 Grzegorz Rogowski (Filmoteka Narodowea – Instytut Audiowizualny), Wizerunek Józefa Piłsudskiego w przedwojennej kinematografii
 
13:35 Jan Aleksander Przypkowski (Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie), Józef Piłsudski w Jędrzejowie
 
14:00-14:30 Przerwa
 
Sesja III
 
Prowadzenie: mgr Krzysztof Mordyński
 
14:30 Joanna Kania (Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), Wojciech Jastrzębowski – legionista i autor oprawy plastycznej pogrzebu Józefa Piłsudskiego
 
14:55 Natalia Więcek (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Konserwacja sarkofagu Marszałka autorstwa Jana Szczepkowskiego
 
15:20 Ryszard Zimek (Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Wizualizacje sarkofagu Marszałka autorstwa Jana Szczepkowskiego
 
15:45 Film o pogrzebie Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
16:20 Dyskusja i podsumowanie sesji