Gala miała miejsce 17 listopada w opolskim Centrum Wystawienniczo – Kongresowym – w tym roku to właśnie Opolszczyzna była gospodarzem tego niezwykle ważnego ogólnopolskiego wydarzenia.
 
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego otrzymało od Narodowego Instytutu Dziedzictwa wyróżnienie za wkład i zaangażowanie w organizację 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, przebiegających pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Wśród kilkudziesięciu wiążących się z Europejskimi Dniami dziedzictwa wydarzeń mających miejsce w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego warto wymienić wystawę „Wzgórze Uniwersyteckie – ludzie, zabytki, legendy i fakty”, wystawę „Paleontologiczne skarby Ziemi Opolskiej”, a także liczne lekcje muzealne i projekcje filmów poświęconych historii Opola, czy promocje książek o tematyce historycznej, m.in. związanej z 800-leciem miasta.
 
W tym roku jury wyróżniło 82 organizatorów EDD ze wszystkich województw, w których odbyło się ponad 1200 wydarzeń, odwiedzonych przez ćwierć miliona gości.Zasadniczym celem tegorocznej edycji EDD było podnoszenie świadomości, w jaki sposób można wpływać na kształtowanie przestrzeni miejskiej i dlaczego warto to robić – choćby po to, by uniknąć chaosu reklamowego, chronić zabytki, estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowywać tereny zielone. Europejskie Dni dziedzictwa to wspólna inicjatywa rady Europy i Unii Europejskiej oraz największe święto zabytków Starego Kontynentu, którego początki sięgają 1991 roku. Pierwsza edycja EDD w Polsce odbyła się w 1993 roku. Od ponad dwudziestu lat na terenie całego kraju odbywają się wydarzenia specjalne, imprezy plenerowe, koncerty, wystawy, a właściciel czy zarządcy zabytków udostępniają publiczności miejsca na co dzień niedostępne.