Adres:

 
41-200 Sosnowiec,
ul. Będzińska 60
 
tel. 32/36 89 603
e-mail:ebudzisz@wnoz.us.edu.pl
 
http://muzeum.wnoz.us.edu.pl/
 
kierownik: Ewa Budziszewska-Karwowska
 
Udostępnianie:
 
poniedziałek piątek 8.00 – 15.00
Większość wystaw w holu wydziału dostępna jest dla indywidualnych zwiedzających we wszystkie dni bez ograniczeń czasowych, za darmo.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego powstało w 1994 roku z pasji pracowników wydziału, głównie geologów. Jego działalność zasadza się na kilku priorytetach:
 
• gromadzenie zbiorów geologicznych: minerałów, skamieniałości, skał, meteorytów,
• udostępnianie zbiorów – działalność wystawiennicza, udostępnianie zbiorów do badań naukowych
• działalność oświatowa
• działalność naukowa (publikacje, coroczne obozy naukowe)
• popularyzacja nauk przyrodniczych oraz wzmacnianie wizerunku wydziału.
 
Działalność wystawiennicza:
 
Obecny kształt muzeum to 13 wystaw stałych usytuowanych na parterze wydziału:
1. Cykl KRAJOBRAZY NASZEGO REGIONU SPRZED 200 MILIONÓW LAT – to odtworzenie paleośrodowisk od karbonu po schyłek triasu:
• Geneza Paliw Kopalnych (GZW)
• Notozaury – Mikołów, Żyglin, Sosnowiec
• W świecie Śląskich pradinozaurów – Krasiejów
• W krainie Smoka – Zawiercie
2. MINERAŁY – KLEJNOTY ZIEMI – to ekspozycja najpiękniejszych dużych okazów minerałów, znajdujących się w zbiorach Muzeum WNoZ.
3. EWOLUCJA PIÓRA – to spojrzenie na opierzone dinozaury, ich rodowód aż do współczesnych ptaków w świetle najnowszych poglądów na ewolucję piór.
4. POMIĘDZY EWĄ A NAMI… – spojrzenie poprzez rekonstrukcje kilku gatunków hominidów na ewolucję człowieka.
5. POCHODZENIE SKAŁ MAGMOWYCH – opowieść o dynamizmie skorupy ziemskiej
6. KOLEKCJA MINERAŁÓW– to zbiór 1445 okazów z całego świata, wyeksponowanych w grupach tematycznych:
7. KOLEKCJA SKAŁ – to zbiór 547 okazów z kraju i zagranicy, wyeksponowanych wg genezy w 9 gablotach,
8. KOLEKCJA SKAMIENIAŁOŚCI – to 1239 okazów skamieniałości roślinnych, zwierzęcych i śladowych, wyeksponowanych wg wieku w 10 gablotach.
9. KOLEKCJA METEORYTÓW i IMPAKTYTÓW – 86 okazów tym: meteoryty żelazne, meteoryty kamienne, meteoryty żelazno – kamienne, tektyty i impaktyty
10. Lapidarium – park geologiczno – przyrodniczy – kilkanaście kilkutonowych głazów, reprezentujących odmienne typy genetyczne skał. Wystawa znajduje sie na zewnątrz budynku.
 
Działalność oświatowa:
 
Działalność wystawiennicza stanowi podłoże dla działalności oświatowej. Muzeum WNoZ prowadzi szeroko zakrojony program edukacyjny dla uczniów wszystkich szczebli szkolnictwa głównie województwa śląskiego. W 2015 roku w zajęciach uczestniczyło 5300 uczniów.
 
Lekcje muzealne prowadzone są w postaci: WARSZTATÓW (w środy), WYKŁADÓW (w czwartki), LEKCJI DLA NAJMŁODSZYCH (poniedziałki i piątki), ZWIEDZANIA MUZEUM z prelekcją – dla grup zorganizowanych. WARSZTATY W TERENIE prowadzone są z zakresu geologii i gleboznawstwa.