Adres:

 

Al. Zwycięstwa 41/42

80-210 Gdańsk

W budynku Atheneum Gedanensis Novum dawniej Stara Anatomia

 
Tel./faks: 58 346 14 46
e-mail: muzeum@gumed.edu.pl

http://www.gumed.edu.pl/410.html
 
Opiekun GUMed: dr n. med. Marek Bukowski
 

Muzeum czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00, wstęp wolny
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu pierwszą wystawę zorganizowało w 2006 roku a wiosną 2007 roku udostępniło swe zbiory w pomieszczeniach Muzeum mieszczącym się w budynku Atheneum Gedanense Novum, zwanym kiedyś Starą Anatomią.Zbiory obejmują przedmioty przekazane przez jednostki Uczelni, pracowników i absolwentów Uczelni lub inne osoby.
 
Przedmiotem głównego zainteresowania Muzeum jest historia Uczelni po 1945 r., funkcjonującej kolejno pod nazwami Akademia Lekarska w Gdańsku (1945-1950), Akademia Medyczna w Gdańsku (1950-2009) i Gdański Uniwersytet Medyczny (od 2009).Ponadto Muzeum gromadzi obiekty związane z rozwojem medycyny i aptekarstwa w Gdańsku i regionie Gdańskim na przestrzeni wieków oraz Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939) do tradycji, którego Gdański Uniwersytet Medyczny odwołuje się w swoim statucie.
 
Muzeum udostępnia ekspozycję stałą, przygotowuje wystawy czasowe oraz ekspozycje okolicznościowe związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Uczelni (inauguracje roku akademickiego, wręczenie doktoratu Honoris causa GUMed, uroczystości odnowienia dyplomu lekarza medycyny i lekarza stomatologii, obchody Europejskiego Dnia Dziedzictwa Kulturowego). W pomieszczeniach Muzeum odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów GUMed z zakresu historii medycyny, innych uczuleni wyższych jak również lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów i liceów.
 
Muzeum współpracuje z polskimi muzeami uniwersyteckimi, uczestniczy w pracach European Academic Heritage Network UNIVERSEUM. Biuletyn Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego publikowany jest, co najmniej raz w ciągu roku, i udostępniany w formie elektronicznej w formacie PDF.