Adres:
 
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek C-2, V piętro
Wejście od ul. Czarnowiejskiej Budynek C-3
 
tel. (12) 617 30 43, (12) 617 20 14
e-mail: muzeum@agh.edu.pl
 
http://www.muzeum.agh.edu.pl/

 

Kierownik: Łukasz Biały; tel. (12) 617 20 41
Budynek C-2 III piętro pokój 311
e-mail: lbialy@agh.edu.pl
 

Muzeum czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nasze muzeum to miejsce, które narodziło się dzięki zamiłowaniu do techniki rozumianej jako sztuka, kunszt, zdolność do tworzenia zjawisk i przedmiotów niewystępujących w przyrodzie w sposób naturalny. Ale przedmiotem naszych zainteresowań są także tradycje i historia Uczelni. Pamiątki będące w naszym posiadaniu mają często wartość nie tylko muzealną, ale i sentymentalną. Przywołują echo zapomnianych i niepraktykowanych zwyczajów, odsłaniają tajemnice rzemiosł, dokumentują ważne wydarzenia związane z narodzinami Akademii. Zdjęcie pierwszej studentki, obraz z wizerunkiem św. Barbary zamówiony przez członków Czytelni Polskich Akademików Górniczych w Leoben, wzory dyplomów, indeksy, mundur studencki. Dla nas historia to nie tylko suche fakty, liczby, eksponaty za szybami gablot. To dialog z przeszłością, wspomnienie o ludziach, którzy współtworzyli Akademię. Poświęcali swoje życie odkryciom, badaniom i kształceniu.

 

W związku z organizacją 40. jubileuszu powstania Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Mieczysław Radwan rozpoczął gromadzenie materiałów do wystawy obrazującej funkcjonowanie *Uczelni od początku jej istnienia. Według jego wskazówek i z jego inicjatywy skonstruowano modele urządzeń górniczych i hutniczych (model kolejki elektrycznej, cementowni, nadszybia węgla kamiennego, model sygnalizujący wentylacje kopalń, model koksowni, hutniczego pieca martenowskiego w wersjach A i B, model walcowni na gorąco).Modelarium wykonane przez mgr inż. Wilhelma Węglarskiego i mgr Mieczysława Boczara to unikalne obiekty na skalę europejską.Po zakończeniu obchodów jubileuszowych zgromadzone modele, dokumenty historyczne Uczelni, instrumenty, narzędzia dały zaczątek ekspozycji, którą można podziwiać po dziś dzień. Wtedy narodził się pomysł aby zgromadzone pamiątki dały zaczątek nowej instytucji. Muzeum AGH przy Katedrze Historii Techniki i Nauk Technicznych. W dniu 14 kwietnia 1960 r. Senat zatwierdził powstanie nowego zakładu.

 

Sala Historii AGH

 

Przechowujemy tu pamiątki z różnych okresów działalności Akademii. Do najcenniejszych należą dokumenty założycielskie wydane przez Austriaków, pamiątki z uczelni w Leoben, Freibergu i Petersburgu, na których kształcili się Polacy w czasach zaborów. Zgromadzone tu eksponaty pozwalają prześledzić dzieje Uczelni od wczesnych lat jej działalności, przez czas okupacji hitlerowskiej, moment odbudowy po zakończeniu II wojny światowej, aż po dynamiczny rozwój w chwili obecnej.

 

Sala pamiątek jubileuszowych

 

Ekspozycję stanowią tu pamiątki z jubileuszy Uczelni oraz corocznych uroczystości związanych ze świętami św. Barbary – opiekunki m.in. górników, hutników – i św. Floriana – patrona metalurgów, mechaników, ekologów.

 

Modelarium

 

Największą salę Muzeum zajmują zabytkowe modele urządzeń górniczych i hutniczych, pochodzące z wystawy zorganizowanej na 40-lecie AGH. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja modeli pieców hutniczych, a wśród nich dwa Wielkie Piece, wzorowane na urządzeniach z hut w Starachowicach i Krakowie. W modelarium znajduje się też dawna aparatura laboratoryjna z pracowni i hal maszynowych AGH. Są to mikroskopy i sprzęt optyczny, urządzenia pomiarowe i wagi, aparatura badawcza. Najstarsze urządzenie to maszyna Amslera z 1920 r.

 

Sala Historii Rzemiosła i Przemysłu

 

Tu znajduje się ekspozycja mówiąca o odkryciu, jakiego w latach 60. dokonał założyciel naszego Muzeum prof. Mieczysław Radwan i archeolog Kazimierz Bielenin. Archiwalne fotografie ukazują przebieg badań nad największym w Europie rzymskim centrum hutniczym z przełomu I/II w. n.e., odnalezionym na terenie Gór Świętokrzyskich. Oprócz tej wystawy zgromadziliśmy tu zbiory dzięki którym przybliżamy historię górnictwa i hutnictwa, historię ginących już rzemiosł (kowalstwo, przędzalnictwo i tkactwo ręczne, pudlarstwo), historię ceramiki i szkła, a także dzieje takich wynalazków jak radio, zegar, telefon czy urządzenia liczące.