Sala Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Sala Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
ul. Morska 83 p. 207–208
81-225 Gdynia
tel. 58 558 66 50
sala_tradycji@am.gdynia.pl

www.am.gdynia.pl/sala-tradycji

wstęp bezpłatny
poniedziałek – wtorek: 10.00–13.00
czwartek – piątek 10.00–13.00
Grupy przyjmowane są po uprzedniej rezerwacji.

kustosz: mgr Ewa Otremba

Sala Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Początki gromadzenia zbiorów związanych z historią uczelni w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni (pierwotna nazwa dzisiejszej Akademii Morskiej w Gdyni) sięgają połowy lat 30. ubiegłego wieku. W piętnastolecie istnienia placówki kształcącej oficerów marynarki handlowej i pracowników gospodarki morskiej powstało Muzeum Państwowej Szkoły Morskiej. Podczas II wojny światowej zbiory zostały rozproszone. Po 1945 roku przystąpiono do scalania i uzupełniania kolekcji. Kilkadziesiąt lat później, Zarządzeniem nr 6 rektora prof. kpt. ż. w. Daniela Dudy z 2 kwietnia 1973 roku, utworzono Muzeum Historii Szkoły Morskiej. W 1979 roku przyjęto nazwę Sala Tradycji i przeniesiono siedzibę instytucji do gmachu głównego dzisiejszej Akademii Morskiej przy ul. Morskiej 83 w Gdyni. Salę Tradycji usytuowano organizacyjnie w strukturze biblioteki uczelnianej, następnie od 1990 roku w biurze rektora, a w 2002 roku ponownie w włączono do struktury biblioteki. Na przestrzeni lat udało się zgromadzić około trzy tysiące obiektów – dokumentów oraz pamiątek o różnym charakterze i wartości muzealnej.
Kolekcja podstawowa zawiera elementy wyposażenia statków, modele statków szkolnych, mundury, sztandary, pamiątki z rejsów szkoleniowych, medale pamiątkowe, dokumenty osobiste, materiały związane z rozwojem dydaktyki oraz kultury organizacyjnej uczelni, rękopisy wspomnień, diariusze podróży, fotografie, filmy, nagrania, dokumentację prasową, wydawnictwa zwarte sprzed 1945 roku. W skład zbiorów wchodzą m.in. dary absolwentów, pracowników oraz osób związanych z uczelnią. Ekspozycja stała oraz gabinet zbiorów dokumentacyjnych mieszczą się na powierzchni 92 m2. Zbiory propagowane są w formie wystaw czasowych, prezentacji tematycznych, zajęć edukacyjnych na różnych poziomach, publikacji, podczas spotkań historycznych na terenie uczelni i poza nią, w środowiskach społecznych, instytucjach promujących historię oraz kulturę morską.

mgr Ewa Otremba