Adres:

 

Muzeum ASP
Krakowskie Przedmieście 5

tel. (22) 32 00 205
e-mail: muzeum@asp.waw.pl
 
 http://www.muzeum.asp.waw.pl/
 

Kurator: dr Jolanta Gola

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie powstało w 1985 roku. Główna część kolekcji pochodzi z lat 1958-1985, kiedy działała tzw. Galeria (zwana też Archiwum) prac studenckich, gromadząca przykłady prac kursowych i dyplomowych. Zbiór ten jest nadal uzupełniany, m.in. o dzieła artystów-pedagogów związanych z Akademią. Obecnie kolekcja Muzeum ASP liczy około 20000 obiektów. Reprezentują one niemal wszystkie dziedziny twórczości artystycznej: malarstwo, rzeźbę i obiekty przestrzenne, grafikę (warsztatową i użytkową), ilustrację i grafikę książkową, rysunek, plakat, rzemiosło artystyczne: tkaninę, ceramikę, meble, wzornictwo przemysłowe, projektowanie architektoniczne, dokumentację procesu dydaktycznego, wreszcie – dokumentację akcji artystycznych. W Muzeum znajdują się także liczne zespoły dokumentacji, w tym fotografie, nagrania audio i video oraz inne archiwalia związane z osobami pedagogów i życiem uczelni.

 

Specyfiką kolekcji, przyjętą przez założycieli Muzeum w połowie lat 80., miało być dokumentowanie procesu twórczego. Zainteresowania kolekcjonerskie w myśl tej koncepcji skupiać się miały bardziej na śladach dochodzenia do dzieła – szkicach, projektach, notatkach – niż na samym dziele. Założenie takie w praktyce przyczyniło się do tego, że Muzeum może poszczycić się posiadaniem niewielu, za to niemal kompletnych zespołów autorskich. Nie ma w publicznych zbiorach drugiej tak szerokiej reprezentacji twórczości Władysława Skoczylasa, Wojciecha Jastrzębowskiego, Tadeusza Tuszewskiego, Mieczysława Szymańskiego, Jerzego Sołtana, Oskara Hansena, Lecha Tomaszewskiego, Wandy Paklikowskiej-Winnickiej, Henryka Morela. Należy wspomnieć też o kolekcjach tematycznych, jak zespół prac Zakładów Artystyczno-Badawczych ASP czy zespoły pracowni Oskara Hansena, Romana Owidzkiego, Tadeusza Tuszewskiego. Cenne kolekcje autorskie i dokumentalne znajdują się w Muzeum ASP w depozycie, jak spuścizna Eugeniusza Arcta, Jerzego Stajuzy, Krzysztofa Junga oraz zespoły archiwalne: Galerii Repassage, Gruppy, fotograficzna dokumentacja niezależnego życia artystycznego lat 80. i in.