Sol Omnia Regit. Gnomoniczne opowieści z Wieży Matematycznej – wystawa w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Jan Harasimowicz ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy Sol Omnia Regit. Gnomoniczne opowieści z Wieży Matematycznej
Otwarcie wystawy odbędzie się 20 marca 2019 roku o godz.13:00 czasu środkowoeuropejskiego, 13:01:29 czasu lokalnego słonecznego !
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wieża Matematyczna
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pl. Uniwersytecki 1

Sol omnia regit
Słońce rządzi wszystkim. Jest to fakt tak oczywisty, że – podobnie jak siła ciążenia – aż trudny do pojęcia. Spostrzeżenie, iż ruch Słońca jest powtarzalny i przewidywalny, a więc stanowi użyteczne narzędzie pozwalające na planowanie życia społecznego, wyznacza początki ludzkiej kultury i cywilizacji. Materializacją tej myśli jest zegar słoneczny – przyrząd służący do wyznaczania czasu i jego pomiaru według położenia Słońca.
Zegary słoneczne oraz sposoby pomiaru czasu przybierały w historii różne formy. Zależały one od pojmowania upływu czasu, stopnia zrozumienia zasad pozornego ruchu Słońca po nieboskłonie, zróżnicowania potrzeb religijnych, społecznych i ekonomicznych. Wraz z innymi przyrządami gnomonicznymi zegary słoneczne należały do najbardziej precyzyjnych instrumentów naukowych swoich epok, będąc fundamentem rozwoju astronomii i instrumentarium technicznego w wielu dziedzinach.
W takim sensie zegary słoneczne stanowią wyjątkowe lustro: odbija się w nim fascynujący – wielowątkowy i zróżnicowany – obraz świata, w którym funkcjonowali nasi poprzednicy, widziany na tle rozwoju astronomii.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym obrazem na drugim poziomie Wieży Matematycznej, gdzie w sąsiedztwie najcenniejszego zabytku śląskiej gnomoniki – osiemnastowiecznej linii południkowej – prezentujemy wystawę zegarów słonecznych ze zbioru rodziny Lose. Wszystkich głębiej zainteresowanych zachęcamy do odwiedzin portali www.gnomonika.pl oraz www.sundialsoc.org.uk.

Zapraszamy na górę, do Wieży Matematycznej, ku Słońcu!

Sol omnia regit zaproszenie