202 lata uniwersyteckiej historii nauk geologicznych z epilogiem – wykład w Muzeum Geologicznym im. S.J. Thugutta UW w Warszawie

Dnia 31 lipca 2019 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI. Wykład pt. „202 lata uniwersyteckiej historii nauk geologicznych z epilogiem” wygłosi dr Marek Stępisiewicz Wykład odbędzie się o godz. 16.30 w Muzeum Geologicznym im. Stanisława Józefa Thugutta, …

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w magazynie „W PODRÓŻ z PKP Intercity”

W najnowszym numerze magazynu „W Podróż z PKP Intercity” piszemy o Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych oraz zapraszamy W PODRÓŻ do muzeów uczelnianych w całej Polsce, m. in. do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius oraz Muzeum Uniwersytet Wrocławski. Pociągi PKP …

Uzgodnienia statutów i regulaminów muzeów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przedstawiamy kilka informacji dotyczących procedury uzgodnienia statutów i regulaminów muzeów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zgodnie z  decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Jarosława Sellina (nr pisma  DDK/2551/600/66/16, z dnia 4 listopada 2016 r.) Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zostały powierzone „prace związane z …

Otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego w Bydgoszczy Dnia 27 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego. Jego Magnificencja Rektora UKW prof. dr hab. Jacek Woźny przywitał gości. Jako pierwsza zabrała głos dr Aldona Chlewicka-Mączyńska Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, w której strukturze, w …

Rośliny letnie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i ciekawostki Kędzierzyna – prelekcja w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu Prelekcję pt. „Rośliny letnie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i ciekawostki Kędzierzyna” wygłoszą Teresa i Henryk Hadasz (Zasłużeni Instruktorzy Krajoznawstwa, Honorowi Instruktorzy Ochrony …