Otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego w Bydgoszczy Dnia 27 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego. Jego Magnificencja Rektora UKW prof. dr hab. Jacek Woźny przywitał gości. Jako pierwsza zabrała głos dr Aldona Chlewicka-Mączyńska Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, w której strukturze, w …

Rośliny letnie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i ciekawostki Kędzierzyna – prelekcja w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu Prelekcję pt. „Rośliny letnie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i ciekawostki Kędzierzyna” wygłoszą Teresa i Henryk Hadasz (Zasłużeni Instruktorzy Krajoznawstwa, Honorowi Instruktorzy Ochrony …

Technika i nauka w muzeum – zaproszenie dla słuchaczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy organizuje konferencję naukową pt. Technika i nauka w muzeum realizowaną w ramach cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji. Niezmiernie miło …