Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na sesję naukową poświęconą pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego

Dnia 28 listopada o godzinie 11.00 zapraszamy na sesję naukową pod Honorowym Patronatem J.M. Rektora prof. Mirosława Wielgosia, poświęconą pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego wybitnego uczonego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A (poziom – 1). …

Konferencja „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości”

W dniach 17-19 października 2018 roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych uczestniczą w odbywającej się na Politechnice Łódzkiej konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu akademickiemu. W programie znalazły się: podsumowanie badania statystycznego polskich muzeów uczelnianych w roku 2018, prezentacje dotyczące uczelnianych instytucji muzealnych znajdujących się w Łodzi oraz nowych jednostek z …

„Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane” – sprawozdanie z konferencji Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

W dniach 22–24 listopada 2017 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea uczelniane”, w której wzięło udział ok. 40 prelegentów i kilkudziesięciu uczestników biernych z muzeów z całej Polski. Podczas trzech dni referatów i dyskusji poruszono szerokie spektrum zagadnień dotyczących ram organizacyjnych, zakresu …