Wrześniowe konferencje

We wrześniu 2019 roku odbyło się kilka konferencji, w których brali udział członkowie Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. W dniach 11-13 września 2019 roku w Białymstoku odbyła się konferencja pt.: „Przyszłość a zabezpieczanie przeszłości. Skąd Przyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?” organizowana przez Sekcję Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych. W konferencji udział brali członkowie …

25 Konferencja Generalna ICOM – Kyoto 2019

25 Konferencja Generalna International Council of Museums (ICOM) W dniach 1 – 7 września 2019 roku w Kyoto, Japonia odbywa się 25 Konferencja Generalna Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) pod hasłem “Muzea jako centra kulturowe: Przyszłość tradycji”. Konferencja dla członków ICOM oraz UMAC (International Committee for University Museums and Collections) jest …