Technika i nauka w muzeum – konferencja pod auspicjami SMU

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy organizuje kolejną konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji tym razem poświęconą Technice i nauce w muzeum. Konferencja, …

„Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych” – KONFERENCJA

Zapraszamy do udziału w konferencji Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”, która odbędzie się w dniach 23-25 października 2019 roku w Gdańsku. W dniu 23 października 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie konferencji w budynku głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza …

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na sesję naukową poświęconą pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego

Dnia 28 listopada o godzinie 11.00 zapraszamy na sesję naukową pod Honorowym Patronatem J.M. Rektora prof. Mirosława Wielgosia, poświęconą pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego wybitnego uczonego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A (poziom – 1). …

Konferencja „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości”

W dniach 17-19 października 2018 roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych uczestniczą w odbywającej się na Politechnice Łódzkiej konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu akademickiemu. W programie znalazły się: podsumowanie badania statystycznego polskich muzeów uczelnianych w roku 2018, prezentacje dotyczące uczelnianych instytucji muzealnych znajdujących się w Łodzi oraz nowych jednostek z …