Tajemnice z muzealnej półki – Muzeum GUMed

Nowa wystawa czasowa w Muzeum GUMed zatytułowana jest „Z Wilna do Gdańska”. Dzieki niej ponownie wracamy do batoriańskich [od Uniwersytetu Stefana Batorego] tradycji naszej Uczelni. Pierwsze w roku akademickim 2019/2020 wydanie „Tajemnic z muzealnej półki”