Centrum Historii Uczelni – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Centrum Historii Uczelni
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
email: centrum.historii@awf.wroc.pl
tel. 71 347 3349

poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 13.00, jak również w inne dni, po wcześniejszym umówieniu z pracownikami Centrum.

Kierownictwo: dr hab. Lesław Kulmatycki – profesor nadzwyczajny, Przewodniczący Senackiej Komisji Historii AWF
Pracownicy: dr Henryk Nawara, Elżbieta Radziwon

Decyzjami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2002 r. oraz 25 października 2002 r. powołane zostały: Centrum Historii Uczelni oraz Senacka Komisja Historii AWF. Założycielem i głównym organizatorem Centrum był nieżyjący już prof. dr hab. Bogdan Czabański, którego ideą było utworzenie, wzorem innych uczelni, Muzeum Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był On również pierwszym przewodniczącym Senackiej Komisji Historii Uczelni. Po   śmierci   Profesora   funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: dr Ryszard Jezierski, prof. dr hab. Zbigniew Naglak oraz   obecnie  dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF.
Centrum Historii Uczelni zajmuje się gromadzeniem,  zabezpieczaniem oraz udostępnianiem dokumentacji źródłowej, fotografii i eksponatów o wartościach historycznych oraz wszelkich materiałów związanych z powstaniem, rozwojem i działalnością Uczelni. Centrum dokumentuje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i sportowe, a także przechowuje i zabezpiecza materiały poświęcone wybitnym postaciom oraz istotnym wydarzeniom naszej Uczelni. Na bieżąco Centrum Historii gromadzi i zabezpiecza wszelkie dokumentacje źródłowe, eksponaty i inne dokumenty o wartościach historycznych, a także fotografie i pozyskane materiały dotyczące powstania, rozwoju i działalności Uczelni.
Od 2009 roku zostają wydawane Zeszyty Historyczne (roczniki) poświęcone zasłużonym postaciom Szkoły bądź istotnym wydarzeniom (m.in. 70.leciu Uczelni, 2016). Rokrocznie organizowane są okolicznościowe wystawy fotograficzne, natomiast w holu budynku mieści się stała ekspozycja prezentująca materiały archiwalne dot. powstania Uczelni.
Centrum posiada  w swoich zbiorach kserokopie wielu dokumentów historycznych dotyczących pierwszych lat działalności Uczelni,  zbiór ponad 20 tys. fotografii (historycznych i aktualnych), m.in. kserokopie odręcznych życiorysów profesorów byłego Studium Wychowania Fizycznego i inne  pamiątki. Cennym materiałem są również zachowane kroniki z życia studenckiego oraz  na bieżąco dokumentowane wywiady z zasłużonymi postaciami Szkoły (głównie w zapisie magnetowidowym). Tradycją stały się organizowane przez Centrum Historii coroczne spotkania Rektora z Seniorami Szkoły, na których kultywuje się pamięć o wydarzeniach i postaciach Uczelni.

Senacka Komisji Historii AWF:

  • dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF – przewodniczący Komisji
  • dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF
  • dr Ryszard Jasiński
  • dr Kazimierz Kurzawski
  • dr Henryk Nawara
  • dr Rafał Szubert