Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ
ul. Floriańska 25
31-019 Kraków
tel. 12 422 42 84
mf1@mp.pl

www.muzeum.farmacja.uj.edu.pl

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
wtorek: 12.00–18.30
środa – sobota: 9.30–15.00
Grupy większe niż 10-osobowe należy zgłaszać telefonicznie lub bezpośrednio w Muzeum.

p.o. dyrektora: dr n. farm. Agnieszka Rzepiela
pracownicy: dr Monika Urbanik, mgr Iwona Dymarczyk, mgr Katarzyna Jaworska, mgr Piotr Trzos, Iwona Terkalska, Olaf Killar, Marta Dudek-Kmak, Marta Rączka, Stanisława Suchan, Cecylia Włodarczyk, Marzena Klejdysz, Janina Poniedziałek

Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krakowskie Muzeum Farmacji jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ. Zgromadzone tu eksponaty obrazują historię aptekarstwa od wieków średnich po czasy współczesne. Są wśród nich naczynia apteczne, w tym okazały zbiór majolik z różnych europejskich manufaktur, moździerze różnych wielkości i kształtów, sprzęt laboratoryjny i utensylia apteczne, surowce lecznicze, pamiątki po wybitnych farmaceutach, kolekcja filatelistyczna dotycząca historii farmacji, a także osobliwości związane z dawnym lecznictwem. Ponadto w Muzeum odtworzone zostało wnętrze XVIII-wiecznej apteki, a także inne pomieszczenia, takie jak dawne laboratorium apteczne, piwnica z beczkami i butelkami na wina lecznicze i strych, służący do suszenia i przechowywania ziół leczniczych. Są tu także meble pochodzące z dawnych aptek klasztornych i późniejsze – na przykład empirowe czy neobarokowe. Natomiast w bibliotece muzealnej przechowywane są m.in. dawne zielniki, urzędowe lekospisy (farmakopee) i inne druki związane z historią aptekarstwa.
Stała ekspozycja jest rozmieszczona w 12 salach, od piwnic po strych na trzecim piętrze. Przeciętny czas zwiedzania to 1,5 godziny. Do dyspozycji zwiedzających Muzeum indywidualnie lub w małych grupach dostępne są krótkie opisy w siedmiu językach (polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski i rosyjski), umieszczone w drewnianych skrzynkach przed wejściem do poszczególnych sal. Komplet opisów w wersji kserograficznej można też kupić na portierni.

Dodaj komentarz