Adres:
 
ul. Kurzy Targ 4
50-103 Wrocław
 
tel.: (71) 784 04 40, 784 04 42, 784 04 43
 
muzeumfarmacji@umed.wroc.pl
http://www.muzeumfarmacji.umed.wroc.pl/
 
Kierownik: mgr Andrzej Syroka
 
Godziny otwarcia:
 
poniedziałek: muzeum nieczynne dla zwiedzających
wtorek, środa, piątek: 9.00-15.00 (pierwsze wejście o g. 10.00, ostatnie wejście o g. 14.00)
czwartek: 11.00-17.00 (pierwsze wejście o g. 12.00, ostatnie wejście o g. 16.00)
 
Zwiedzanie rozpoczyna się o pełnej godzinie zegarowej i trwa ok. 1 h.
Zawsze odbywa się z przewodnikiem.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Farmacji – Dom Śląskiego Aptekarza jest projektem zrealizowanym dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Muzeum Farmacji mieści się w zrewaloryzowanej XIII-wiecznej kamieniczce przy ul. Kurzy Targ 4 (wymieniana w księgach podatkowych miasta Wrocławia z 1286 r.). Jest jedynym zachowanym w Polsce obiektem architektonicznym mającym charakter renesansowo-klasycystyczny. Od momentu powstania do 1951 r. kamienica była siedzibą apteki oraz mieszkaniem aptekarza, co sprawia, że jest jednym z najstarszych obiektów architektonicznych w Europie, który przez tak długi okres pełnił funkcję użytkową związaną z historią farmacji. Apteka znajdująca się w budynku dzisiejszego Muzeum nosiła kolejno nazwy: Apteka Targu Wiankowego oraz Apteka Pod Podwójnym Złotym Orłem (godło ostatniej z aptek do dnia dzisiejszego widnieje na fasadzie kamienicy).
 
Muzeum zostało utworzone na mocy decyzji JM Rektora prof. dr hab. Marka Ziętka i funkcjonuje, jako jednostka w strukturze Wydziału Farmacji z o. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego, od dnia 16 października 2011 r. Celem jednostki jest działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna. Jednostka skupia się na zagadnieniach związanych z historią nauki i rozwojem wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia, co podkreśla chronologiczny układ ekspozycji. Od prezentowanej w piwnicy pracowni alchemicznej przez wnętrze renesansowej apteki na parterze, wystawę poświęconą lekowi naturalnemu i dawnym narzędziom do produkcji środków leczniczych, po ekspozycję na drugim piętrze, przedstawiającą analityczną aparaturę pomiarową oraz leki syntetyczne i półsyntetyczne.
 
Zbiory:
 
75% zbiorów Muzeum stanowią zabytki pochodzące z terenów Dolnego Śląska, głównie z okresu XIX i XX w. Znajdują się też obiekty starsze, w tym cenne starodruki m.in. najstarsza europejska farmakopea miejska – Dispensatorium Pharmacorum Valeriusa Cordusa z 1546 r. czy Pharmacopea Branderburgica et Silesiae z 1774 r.W zbiorach Muzeum posiadamy meble apteczne z II połowy XIX w., a przede wszystkim bogatą kolekcję sprzętu aptecznego, m.in.:, sprzęt do obróbki surowców (młynki walcowe i palcowe, sieczkarka, prasa ciężka), wagi (ręczne, szufladowe, szalkowe – np. analityczne), szkło apteczne, naczynia do przechowywania surowców oraz produktów aptecznych, pigulnice, kapsularki, tabletkarki, moździerze (żeliwne i ceramiczne), tygle kołnierzowe, miarki apteczne, aparaturę pomiarową i analityczną oraz opakowania po lekach z I połowy XX w., zbiór minerałów, amuletów oraz rycin (tematyka medycyny z okresu średniowiecza – krąg muzułmański).
 
Działalność:
 
Muzeum organizuje zarówno wystawy stałe, jak i czasowe. Prowadzi działalność naukową i badawczą, która przejawia się w realizowaniu projektów naukowych, współorganizowaniu konferencji, publikowaniu artykułów naukowych oraz współredagowaniu publikacji. Ponadto, prowadzi działalność edukacyjną wśród studentów WUM oraz wśród dzieci i młodzieży wszystkich szczebli nauczania. Pracownicy prowadzą lekcje i warsztaty muzealne związane tematycznie z charakterem jednostki. Muzeum co roku bierze udział w takich wydarzeniach kulturalnych jak: Noc Muzeów czy Dolnośląski Festiwal Nauki.