Archiwum Zbiorów | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Archiwum Zbiorów
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

tel. (42) 254 74 75
lkuk@asp.lodz.pl

www.cnis.asp.lodz.pl/archiwum-zbiorów

Opiekun: mgr sztuki Lidia Kuk – archiwum zbiorów ASP w Łodzi

Archiwum zbiorów jest jednostką w Centrum Nauki i Sztuki (CNiS) bezpośrednio podległej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i w takiej formie Archiwum Zbiorów funkcjonuje od 2013 roku. Zbiory Archiwum gromadzą materiały związane z działalnością Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (lata 1949–1996) i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (od 1996 roku). Wśród nich wyróżniają się zespoły archiwaliów dotyczące: tkaniny artystycznej – rozległe zbiory uczelni; obiektów przestrzennych; grafiki (warsztatowej i użytkowej); malarstwa; rzeźby; plakatu; fotografii; kolekcji odzieży i akcesoriów stroju; dokumentacji procesu dydaktycznego i dokumentacji wystaw artystycznych.

Ponadto w Archiwum zbiorów zgromadzono prace badawcze dydaktyków, spuściznę po pracownikach, studentach i osobach związanych z ASP w Łodzi, a także różnorodną dokumentację, w tym fotografie i nagrania video oraz archiwalia związane z życiem uczelni. Istotną kolekcję stanowią dzieła przekazane przez Galerię 261.

Archiwum sprawuje dokumentację i ewidencję zbiorów oraz nadzór nad właściwym prowadzeniem inwentarza dla wszystkich istniejących działów. Ponadto tworzona jest elektroniczna baza archiwaliów na bazie digitalizacji zbiorów. Pozwoli to na lepsze zarządzanie kolekcjami, gromadzenie dokumentacji w formie cyfrowej i sprawne prowadzenie ruchu archiwaliów.

Zbiory Archiwum są nadal uzupełniane m.in. o prace artystów – pedagogów związanych z Akademią.

Galeria Archiwum Zbiorów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (CNiS, II piętro, korytarz) utworzona została z potrzeby zaprezentowania bardzo okazałych i wartościowych zbiorów-archiwaliów Uczelni gromadzonych od 1945 roku. W archiwum zbiorów gromadzone są prace projektowe – kursowe, dyplomowe i badawcze studentów i pedagogów Uczelni. Wśród różnorodnych obiektów wyróżniają się m.in. zespoły archiwaliów dotyczące tkanin tkanych, tkanin drukowanych, odzieży, kolekcji obuwia, malarstwa, grafik, rzeźb i tkanin unikatowych.

Najstarsze eksponaty znajdujące się w Archiwum Zbiorów Uczelni pochodzą z 1950 roku, są to przede wszystkim unikatowe tkaniny tkackie wykonane w technikach żakardu i nicielnicy na krosnach ręcznych. Przykładem mogą być tkaniny dekoracyjne wykonane pod kierunkiem: prof. Reginy Kańskiej-Piotrowskiej, prof. Lucjana Kintopfa z 1951 roku, prof. Marii Borowskiej, gobeliny z pracowni prof. Antoniego Starczewskiego, prof. Bolesława Tomaszkiewicza i innych znaczących dydaktyków Uczelni.

Galerię można zwiedzać w godzinach funkcjonowania uczelni.