Archiwum Zbiorów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Archiwum Zbiorów
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

tel. (42) 254 74 75
lkuk@asp.lodz.pl

www.cnis.asp.lodz.pl/archiwum-zbiorów

Opiekun: mgr sztuki Lidia Kuk – archiwum zbiorów ASP w Łodzi

Wraz z powstaniem Uczelni w 1945 roku powstała potrzeba gromadzenia prac studenckich i dyplomowych, które ukazywały proces kształcenia na przestrzeni lat – tak powstało Archiwum Zbiorów. Charakter Uczelni wykazywał kierunek na kształcenie projektantów dla przemysłu włókienniczego nie zapominając o kształceniu artystycznym. Gdy przybywało nowych kierunków kształcenia również gromadził się zasób zbiorów z różnych dziedzin sztuki. Są to studenckie projekty, realizacje wykonane na warsztatach specjalizacyjnych działających na uczelni – warsztaty krawieckie, tkalnia, pracownia obuwia, drukarnia tkanin, prace wykonane przez studentów, prototypy, obrazy, obiekty w różnych technikach graficznych, modele, rzeźby, prace badawcze studentów i dydaktyków, zbiór obiektów artystów, którzy podarowali i wystawiali swoje prace w Galeriach Uczelni na przestrzeni lat. Najstarsze eksponaty przechowywane w Archiwum pochodzą z 1950 roku – są to przede wszystkim tkaniny tkane, wykonane w technice żakardu i nicielnicy, na krosnach ręcznych. Zbiory Archiwum gromadzą materiały związane z działalnością Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (lata 1949–1996) i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (od 1996 r.).
Wśród nich wyróżniają się zespoły archiwaliów dotyczące:

 • tkaniny artystycznej – rozległe zbiory uczelni
 • obiektów przestrzennych
 • grafiki (warsztatowej i użytkowej)
 • malarstwa
 • rzeźby
 • plakatu
 • fotografii
 • kolekcji odzieży i akcesoriów stroju
 • kolekcji biżuterii
 • oraz archiwaliów związanych z dokumentacją procesu dydaktycznego i dokumentacją wystaw artystycznych.

Ponadto w Archiwum zbiorów zgromadzono prace badawcze dydaktyków, spuściznę po pracownikach, studentach i osobach związanych z ASP w Łodzi a także różnorodną dokumentację w tym fotografie i nagrania video oraz archiwalia związane z życiem uczelni. Istotną kolekcję stanowią dzieła przekazane przez Galerię 261. Archiwum sprawuje dokumentację i ewidencję zbiorów oraz nadzór nad właściwym prowadzeniem inwentarza dla wszystkich istniejących działów. Ponadto tworzona jest elektroniczna baza archiwaliów w oparciu o digitalizację zbiorów. Pozwoli to na lepsze zarządzanie kolekcjami, gromadzenie dokumentacji w formie cyfrowej i sprawne prowadzenia ruchu archiwaliów. Zbiory Archiwum są nadal uzupełniane m.in. o prace artystów – pedagogów związanych z Akademią. W archiwum zbiorów gromadzone są prace projektowe – kursowe, dyplomowe i badawcze studentów
i pedagogów Uczelni. Posiadamy różnorodne obiekty, wśród których wyróżniają się m.in. zespoły archiwaliów dotyczące tkanin tkanych, tkanin drukowanych, odzieży, kolekcji obuwia, malarstwa, grafik, obiekty rzeźb i tkanin unikatowych. Najstarsze eksponaty znajdujące się w Archiwum Zbiorów Uczelni pochodzą z 1950 roku, są to przede wszystkim unikatowe tkaniny tkackie wykonane w technikach żakardu i nicielnicy na krosnach ręcznych. Przykładem mogą być tkaniny dekoracyjne wykonane pod kierunkiem:

 • prof. Reginy Kańskiej- Piotrowskiej,
 • prof. Lucjana Kintopfa z 1951 roku,
 • prof. Marii Borowskiej,
 • gobeliny z pracowni prof. Antoniego Starczewskiego,
 • prof. Bolesława Tomaszkiewicza
 • i innych znaczących dydaktyków Uczelni.

Najstarsze tkaniny drukowane pochodzą z 1950 roku, są to prace wykonane pod kierunkiem:

 • prof. Marii Stieber,
 • prof. Teresy Tyszkiewicz,
 • prof. Anny Orzechowskiej,
 • prof. Lecha Kunki.

Kolekcje odzieży, obuwia i galanterii są to prace od 1957 roku. Pierwszym eksponatem z działu odzieży jest koszula nocna i lizeska zaprojektowana w pracowni prof. Wandy Borowskiej.