Adres:
 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
 
Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek, godz. 10 – 12
(do godz. 15 po wcześniejszym uzgodnieniu)
 
Kontakt:
 
e-mail: muzeum.geol@uw.edu.pl
tel. (+48) 0-22 55 40 336, 55 40 025
fax (+48) 0-22 55 40 001
 
http://www.geo.uw.edu.pl/muzeum
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia Muzeum sięga swymi korzeniami początków Uniwersytetu Warszawskiego i zbiorów Gabinetu Mineralogicznego, które już w 1821 roku liczyły 8000 okazów. Z dawnych kolekcji do dziś zachowały się nieliczne eksponaty – jednym z nich jest róża gipsowa ze Stepów Astrachańskich ofiarowana przez cara Aleksandra I.Jako samodzielna jednostka, Muzeum zostało oficjalnie powołane w roku 1961, a z początkiem roku akademickiego 1965/66 zostało udostępnione studentom i zwiedzającym spoza Wydziału. Od momentu ustanowienia, Muzeum funkcjonowało pod nazwą „Muzeum Wydziału Geologii”. W listopadzie 2008 roku zmieniono jego nazwę i przyjęto jako patrona znanego polskiego mineraloga Stanisława Józefa Thugutta.
 
KOLEKCJE MUZEALNE
 
Muzeum gromadzi zbiory geologiczne przekazywane przez pracowników naukowych Wydziału, jak również przez darczyńców; kolekcję wzbogacają także zakupy własne. Obecnie zbiory Muzeum liczą ponad 20000 okazów minerałów, skał, skamieniałości oraz rud i meteorytów. Kolekcje zgromadzone w Muzeum, w tym wiele okazów holotypów, stanowią dokumentację opracowań naukowych, publikowanych w periodykach branżowych. Znaczna część zbiorów muzealnych to także archiwalia związane z opracowaniami naukowymi pracowników Wydziału.
 
EKSPOZYCJA STAŁA i WYSTAWY CZASOWE
 
Muzeum prowadzi stałą działalność wystawienniczą dla studentów Wydziału oraz innych zainteresowanych. Ekspozycja stała podzielona jest na dwa działy tematyczne i obejmuje około 3 tys. okazów wystawionych na powierzchni ponad 300m2. Część paleontologiczno-stratygraficzna poświęcona jest głównie skamieniałościom i obrazuje historię życia na Ziemi. Natomiast sekcja mineralogiczna prezentuje przebogatą różnorodność minerałów, tych najbardziej powszechnych jak i tych należących do rzadkości. Stała ekspozycja obejmuje również zbiory agatów oraz meteorytów, wzbogacone o próbki gruntu księżycowego! Ponadto Muzeum organizuje wystawy czasowe poświęcone tema tyce geologicznej.
 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 
Nasze Muzeum, oprócz statutowej aktywności naukowej, prowadzi także szeroką działalność popularyzatorską skierowaną głównie do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Organizujemy różnorodne zajęcia edukacyjne (warsztaty, lekcje muzealne) ukierunkowane na nauki o Ziemi. Uczestniczymy także w plenerowych imprezach geologicznych (Festiwale Nauki, Pikniki Geologiczne).