Muzea uczelniane dla Niepodległej

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” w roku 2019.  Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych otrzymało dofinansowanie na projekt: „MUZEA UCZELNIANE DLA NIEPODLEGŁEJ”. Kwota dofinansowania 84 000.
W sumie złożono 2079 wniosków. Samorządowe instytucje kultury złożyły ich 967, a NGO – 1112. Dofinansowanie otrzymało 140 wnioskodawców – 46 samorządowych i 94 NGO. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów wyniosła 8 milionów złotych. Poszczególne projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości od 10 tysięcy zł do 100 tysięcy złotych.

MUZEA UCZELNIANE DLA NIEPODLEGŁEJ
Rok 2019 jest rokiem jubileuszowym dla wielu polskich uczelni. W związku z jubileuszami Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych organizuje w październiku 2019 roku w Gdańsku warsztaty oraz wystawę prezentującą dziedzictwo akademickie polskich uczelni. Przedsięwzięcie ma na celu uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Projekt przygotowany przez SMU pt.: „Muzea uczelniane dla Niepodległej” będzie składać się z 3 elementów: warsztatów, wystawy, katalogu.