MUZEA UCZELNIANE | KATALOG

 

Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy

Politechnika Białostocka
Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

Gdańsk
Gdański Uniwersytet Medyczny
Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdynia
Akademia Morska w Gdyni
Sala Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni

Gliwice
Politechnika Śląska w Gliwicach
Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej

Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Politechnika Krakowska
Muzeum Politechniki Krakowskiej

Uniwersytet Jagielloński
Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zbiory Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Muzeum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja

Kulice
Uniwersytet Szczeciński
Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach

Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Łódź
Uniwersytet Łódzki
Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Opole
Politechnika Opolska
Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich

Uniwersytet Opolski
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Poznań
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Rogów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie

Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski
Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sosnowiec
Śląski Uniwersytet Medyczny
Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski
Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Szczecin
Uniwersytet Szczeciński
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

Toruń
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu

Warszawa
Akademia Sztuk Pięknych
Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Politechnika Warszawska
Muzeum Politechniki Warszawskiej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Warszawski
Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wrocław
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Ośrodek Dokumentacji Sztuki – Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski
Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego