Adres:

 

Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy

Al.29 Listopada 46,

31-425 Kraków
 

tel.: +48 12-662-53-91

email:  info@muzeumgleb.pl

www.muzeumgleb.pl/
Opiekun organizacyjny: prof. dr hab. Stanisław Brożek

 

Muzeum czynne: zwiedzanie po wcześniejszym ustaleniu terminu (grupy zorganizowane mogą odbyć lekcje muzealne po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otworzył pierwsze w Europie Środkowej Centrum Edukacji Gleboznawczej Muzeum Gleb (CEGMG) 22 czerwca 2012. Centrum to składa się ze zbiorów stanowiących Muzeum Gleb i z części dydaktycznej. Cześć muzealna CEGMG prezentuje przekroje glebowe z głównych stref klimatyczno- roślinnych Europy. Gleby w krajobrazach i środowisku przyrodniczym Europy są udokumentowane analitycznie, fotograficznie i filmowo.

 

Gleby i ich funkcje są prezentowane w CEGMG monolitem z syntetyczną informacją w gablotach oszklonych. Szczegółowe informacje o prezentowanych glebach jest dostępna w sieci lokalnej i globalnej (www.muzeumgleb.pl). Muzeum prezentuje gleby przekrojowo przez Europę w układzie północ-południe i wschód-zachód. W przekroju północ-południe są prezentowane gleby i ich środowisko: tundry (Norwegia), poprzez tajgę (Finlandia), strefę umiarkowaną (Polska), przejściową (Węgry) i śródziemnomorską (Włochy). W kierunku zachód –wschód są prezentowane: strefa atlantycka (Francja i Niemcy), przejściowa (Polska), kontynentalna stepowa (Ukraina) i półpustynna (Rosja).

 

Główną funkcją Muzeum Gleb jest prezentowanie roli gleb w życiu człowieka i jej znaczenie w utrzymywaniu życie na kuli ziemskiej. Przygotowano programy dla wszystkich poziomów edukacji. Odwiedzający otrzymują bogatą informację o glebie, jej zmienności i wpływie na różnorodność krajobrazów i środowiska przyrodniczego Europy.

 

Centrum oferuje:

 

• Zwiedzanie zbiorów Muzeum dla indywidualnych gości,

• Lekcje muzealne dla wszystkich poziomów kształcenia w zakresie zmienności gleb i ich funkcji w kształtowaniu środowiska naturalnego i krajobrazów Polski i Europy,

• Wykłady, warsztaty, seminaria dla nauki i praktyki gospodarczej.