Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 67, 748 54 05
muzeum@umb.edu.pl

www.umb.edu.pl/muzeum_historii_medycyny_i_farmacji

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
wtorek – piątek: 10.00–17.00
sobota – niedziela: 9.00–17.00

Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania z przewodnikiem dla osób indywidualnych. Zwiedzanie grupowe – wyłącznie po dokonaniu rezerwacji.

kierownik: dr n. med. Magdalena Grassmann

pracownicy: mgr Marta Piszczatowska, mgr Katarzyna Szarejko, mgr Łukasz Baranowski

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [dalej: Muzeum UMB] funkcjonuje od maja 2011 roku, na mocy Zarządzenia Rektora UMB (nr 22/11 z dnia 31 maja 2011 roku) i Uchwały Senatu UMB (nr 27/11 z dnia 24 maja 2011 roku). Zlokalizowane jest w głównej siedzibie UMB – dawnym Pałacu Branickich będącym jedną z najciekawszych barokowych rezydencji Europy Środkowo-Wschodniej, opatrzonym w XVIII wieku mianem „Polskiego Wersalu”. Muzeum kultywuje dziedzictwo medyczne Białegostoku zapoczątkowane przez właścicieli miasta w XVII wieku. W dzisiejszych przestrzeniach pałacowych odnaleźć można zarówno medyczne tradycje XVIII-wiecznego Instytutu Akuszerii, jak też niemieckiego szpitala polowego z okresu I wojny światowej, kontynuowane od 1950 roku przez Uniwersytet Medyczny.

Głównym celem muzeum jest ochrona dziedzictwa medycznego i farmaceutycznego powstałego na Pograniczu Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Muzeum posiada przeszło 10 000 eksponatów, pochodzących z XVIII–XXI wieku, z różnych dziedzin medycyny i farmacji. Znajdują się tu kolekcje chirurgiczne, rentgenowskie, stomatologiczne, anatomiczne, ginekologiczne, okulistyczne, laryngologiczne i farmaceutyczne. Dzieje medycyny i Uniwersytetu przedstawione są w ośmiu salach tematycznych, w prawym skrzydle Pałacu. Muzeum ogółem dysponuje obecnie powierzchnią 600 m2. W połowie 2018 roku otwarta zostanie nowa przestrzeń wystawiennicza obejmująca m.in. pałacowe piwnice (280 m2), sfinansowana ze środków unijnych w ramach projektu „Spacer w przeszłość”.

Muzeum pełni rolę bazy naukowo-dydaktycznej z zakresu historii medycyny i farmacji dla studentów UMB. Stoi na straży dziedzictwa Uniwersytetu, jest też instytucją dokumentującą wspomnienia jego absolwentów. Wiedza medyczna propagowana jest także wśród uczniów placówek edukacyjnych, podczas zajęć muzealnych. Z myślą o mieszkańcach regionu i przybywających turystach Muzeum organizuje szereg wydarzeń kulturalnych, m.in. Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego, festiwal filmowy i inne.

dr n. med. Magdalena Grassmann, mgr Marta Piszczatowska