Adres:

 

ul. J. Kilińskiego 1

15-089 Białystok

 

tel. (085) 748 54 67; 748 54 05

e-mail: muzeum@umb.edu.pl

http://www.umb.edu.pl/muzeum_historii_medycyny_i_farmacji

 

Kierownik – dr Magdalena Grassmann; e-mail magdalena.grassmann@umb.edu.pl

kustosz muzealny – mgr Marta Piszczatowska; marta.piszczatowska@umb.edu.pl
 

Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10.00-17.00; niedziela 9.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB zostało powołane w 2011 roku. Działa w strukturze Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB. Tradycje muzealne mają na naszej Uczelni dłuższą historię. Już w 1949 roku, w trakcie odbudowy zniszczonego podczas wojny Pałacu Branickich, w prawej oficynie zostało zorganizowane Muzeum Regionalne. Do tradycji muzealniczych powrócono w 1994 roku kiedy na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej w Białymstoku została powołana Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji. Od początku istnienia Pracowni zaczęto gromadzić zbiory z zakresu historii medycyny i farmacji.Muzeum zlokalizowane jest w prawej oficynie dawnego Pałacu Branickich, będącego jedną z najpiękniejszych barokowych rezydencji w tej części Europy.

 

Zbiory:

 

Zgromadzone zbiory ukazują dzieje lecznictwa na terenie dawnego Pogranicza Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Udostępnione są wystawy poświęcone historii stomatologii, ginekologii, radiologii, okulistyce. Zwiedzający mogą odwiedzić dawną aptekę oraz szpital polowy, a także poznać historię Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i tajemnice codzienności akademickiej pierwszych studentów UMB. Najstarsze prezentowane eksponaty datowane są na XVIII wiek. Jednak zdecydowana większość muzealiów pochodzi z XIX i pierwszej połowy XX wieku.

 

Działalność:

 

Muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe, prowadzi działalność badawczą oraz edukacyjną wśród studentów UMB, a także wśród dzieci i młodzieży wszystkich szczebli nauczania z terenu województwa podlaskiego i całego kraju. Muzeum co roku włącza się do organizacji różnych wydarzeń kulturalnych takich jak: Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dni miasta Białegostoku, akcje TuCzyTamy itp.