Adres:

 

Centrum Biblioteczno – Informacyjne WUM

ul. Żwirki i Wigury 63, pok.323

02-091 Warszawa

 

tel: (22) 116-60-19

muzeum@wum.edu.pl

http://muzeum.wum.edu.pl/

 

 

Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Edward Towpik

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8-20; sobota: 8-14 (wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi)
 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inicjatorem powstania Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był JM Rektor – prof., dr hab. med. Marek Krawczyk. Stosowną uchwałę podjął Senat WUM w 2011 roku, w oparciu o Regulamin Muzeum Historii Medycyny zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Muzeum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną WUM, podlegającą bezpośrednio Rektorowi. Jej dyrektorem, w wyniku ogólnopolskiego konkursu, został prof. dr hab. n. med. Edward Towpik. Muzeum mieści się w gmachu przy ul. Żwirki i Wigury 63; sąsiaduje z Rektoratem, Biblioteka Główną, aulą, zakładami naukowymi i klinicznymi, licznymi salami seminaryjnymi i wykładowymi – w centrum życia akademickiego, co stwarza wyjątkowo dogodne warunki dotarcia z przekazem do szerokich kręgów odbiorców. Dostępne jest też bez ograniczeń dla mieszkańców Warszawy i przyjezdnych.

 

Muzeum gromadzi i opracowuje zbiory pochodzące z darów, zakupów, depozytów oraz przekazów z innych jednostek WUM. Są to, m. in.: rękopisy, starodruki, narzędzia medyczne, dokumenty archiwalne, ikonografia, dokumenty życia społecznego. Na parterze zlokalizowano zasadnicze pomieszczenia ekspozycyjne, w których projektowane są nowoczesne prezentacje multimedialne. Na pierwszym piętrze znajduje się Galeria Wystaw Czasowych w której organizowane są wystawy dotyczące nie tylko historii medycyny, ale także zagadnień z innych dziedzin nauki, kultury i sztuki.