Muzeum Politechniki Lubelskiej

Muzeum Politechniki Lubelskiej
ul . Nadbystrzycka 40 A
20 – 618 Lublin
tel. 81 538 48 40

muzeum@pollub.pl

wstęp bezpłatny (wystawy czasowe w holu głównym budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, w godzinach otwarcia obiektu)
Osoba sprawująca nadzór: Zastępca Kanclerza PL mgr Agnieszka Kluska
Pracownik: mgr Blanka Malczarska

Muzeum Politechniki Lubelskiej powstało na mocy Uchwały Senatu Nr 34/2007/VIII z dnia 20 grudnia 2007 r. oraz Zarządzenia Rektora PL Nr R – 62/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.
Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Politechniki Lubelskiej, o jej wybitnych pracownikach i absolwentach poprzez gromadzenie wszelkich artefaktów związanych z Uczelnią, ich przechowywanie, konserwację, naukowe opracowanie i udostępnianie, a także realizację wystaw okolicznościowych.
Zbiory Muzeum stanowią ponad 11 tysięcy eksponatów zgrupowanych w kilku kategoriach. Najbogatszy jest zbiór negatywów i fotografii (ponad 10 tys. pozycji),  które dokumentują życie Uczelni głównie w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia. Zbiór wydawnictw i dokumentów obejmuje wydawnictwa jubileuszowe, foldery, dawne podręczniki, artykuły prasowe, a także maszynopisy, ręcznie pisane kroniki, dzienniki studenckie, indeksy, dyplomy, listy gratulacyjne, wspomnienia studentów i pracowników oraz akcydensy: afisze, ulotki, zaproszenia. Grupę pamiątek akademickich stanowią: medale, odznaki, proporczyki, znaczki i numizmaty okolicznościowe, pieczęcie, statuetki, metaloplastyka, wyroby z  ceramiki i drewna. W zbiorach Muzeum znajdują się również przykłady reprezentacyjnych ubiorów użytkowanych w przeszłości na Uczelni np. togi rektorskie i dziekańskie, a także insygnia oraz sztandary. Dzięki zaangażowaniu miłośników historii techniki udało się zgromadzić około 200 urządzeń użytkowanych w dawnych pracowniach,  laboratoriach i innych pomieszczeniach Politechniki. Są to specjalistyczne urządzenia jak np. automatyczny analizator mikrostruktur, maszyna analogowa, maszyna wytrzymałościowa, mikroskopy, oscyloskopy, mierniki, ale również pierwsze w Polsce komputery domowe,  maszyny do pisania i liczenia, odbiorniki radiowe, sprzęt i akcesoria fotograficzne i inne muzealia, które znajdują się w magazynie zlokalizowanym w nowoczesnym budynku laboratoryjnym Politechniki Lubelskiej: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii. Obecnie jednostka nie posiada wystawy stałej. Ze względu na duży potencjał wystawienniczy ww. budynku, na jego terenie prezentowane są wystawy czasowe Muzeum PL.
mgr Blanka Malczarska