Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bielańska 5 pok. 91
80-851 Gdańsk
tel. (58) 523 37 55
e-mail: muzeum@ug.edu.pl

strona www

dyrektor: dr Jan Daniluk
pracownicy: mgr Marta Szaszkiewicz

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego to utworzona w 2018 r. ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnienie przedmiotów związanych z historią i kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz historią nauki.
Założenie MUG wpisuje się bezpośrednio w program obchodów 50-lecia istnienia największej na Pomorzu uczelni, jakim jest Uniwersytet Gdański. Powstał on w 1970 r. z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, których początki sięgają lat 1945-1946.
Siedziba MUG znajduje się w budynku należącym do Uniwersytetu Gdańskiego przy
ul. Bielańskiej 5. Tam też (w 2020 roku) ma zostać otwarta wystawa stała.
Cele postawione przed MUG można w zasadniczej kwestii określić do trzech, w dużym stopniu zresztą ze sobą powiązanych, zadań. Są to:
• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja obiektów związanych z historią Uniwersytetu Gdańskiego oraz jej poprzedniczek;
• upowszechnianie i powiększanie wiedzy o historii i kulturze UG oraz jej poprzedniczek;
• wspieranie promocji UG poprzez działania o charakterze edukacyjno-naukowym.
Obecnie trwają prace m.in. nad budową kolekcji artefaktów oraz pierwszymi działaniami Muzeum UG w przestrzeni publicznej.