Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
tel. 58 523 37 55, 58 523 37 65

muzeum@ug.edu.pl

www.muzeum.ug.edu.pl

Otwarcie wystawy stałej planowane jest na rok 2020

dyrektor: dr Jan Daniluk, e-mail: jan.daniluk@ug.edu.pl
pracownicy: mgr Marta Szaszkiewicz, e-mail: marta.szaszkiewicz@ug.edu.pl

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (MUG) to utworzona w 2018 roku ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnienie przedmiotów związanych z historią i kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz historią nauki.
Założenie MUG wpisuje się bezpośrednio w program obchodów 50-lecia istnienia największej na Pomorzu uczelni, jaką jest Uniwersytet Gdański. Powstał on w 1970 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, których początki sięgają lat 1945–1946.W roku jubileuszowym (2020) zaplanowano otwarcie wystawy stałej MUG, która zlokalizowana będzie w Gdańsku, w sercu Starego Miasta, w należącym do uczelni budynku przy ul. Bielańskiej 5. Obok prac nad wystawą stałą planuje się także przygotowanie tematycznych wystaw czasowych.
W dalszej perspektywie dodatkowe zadania, jakie wyznaczono MUG, będą koncentrowały się na trzech obszarach:

  • pracach dokumentacyjno-badawczych nad historią Uniwersytetu Gdańskiego (w tym i badań prowadzonych na uczelni) oraz jego poprzedniczek;
  • animacji i koordynacji (przy współpracy z innymi podmiotami) działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o historii nauki w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim (także przed 1945 r.);
  • promocji działań Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. przez współorganizację promocji wydawnictw uczelnianych), z wykorzystaniem doskonałej lokalizacji w centrum Gdańska.