Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Muzeum w organizacji – kontakt za pośrednictwem Biblioteki:
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
tel. (52) 32 66 460
biblioteka@ukw.edu.pl

www.biblioteka.ukw.edu.pl

dyrektor: dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum powołano Zarządzeniem nr 26/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 roku ws. Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki UKW. W strukturze Biblioteki utworzono Oddział Zbiorów Muzealnych, a w nim Sekcję – Muzeum Uniwersyteckie. Obecnie Muzeum jest w trakcie organizacji. Docelowo przewidziano jeden etat pracownika obsługi. Rektor UKW powołał Zespół ds. Organizacji Muzeum Uniwersyteckiego.

Obiekty do zbiorów są systematycznie przekazywane przez jednostki uczelniane oraz przez indywidualnych ofiarodawców. Gromadzone materiały dotyczą historii, organizacji, działalności naukowej, dydaktycznej, sportowej i kulturalnej, jak również życia społecznego, utworzonej w 1969 roku szkoły wyższej (od 2005 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). Są to sprawozdania, zdjęcia (Archiwum Andrzeja Obiały), nagrania (wywiady, uroczystości), serwisy informacyjne, czasopisma (w tym gazetki uczniowskie), dyplomy (m.in. doktorów honoris causa), obiekty pamiątkowe (insygnia, sztandary, odznaczenia, kielnie, puchary, portrety), plany.

W trakcie tworzenia są m.in. zespoły archiwalne związane z działalnością chórów (Zespół Pieśni Dawnej), klubów studenckich (Beanus), organizacji związkowych („Solidarność”), społecznych (Akademicki Krąg Instruktorski), sportowych (AZS). Na późniejszym etapie przewidziana jest także m.in. selekcja wyposażenia i sprzętu badawczego pod kątem przydatności dla muzeum uczelnianego.

Zbiory będą magazynowane i eksponowane w gmachu Biblioteki UKW; ekspozycje czasowe znajdą się w różnych budynkach Uniwersytetu. Planowane jest utworzenie strony internetowej. Obiekty prezentowane będą także w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (www.kpbc.uk.edu.pl), bazie „Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej” (www.pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl) i uniwersyteckim repozytorium (www.repozytorium.ukw.edu.pl).

dr Aldona Chlewicka-Mączyńska