Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego (Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego)

Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego (Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego)
Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5
91-431 Łódź
Zwiedzanie i wszystkie inne sprawy organizacyjne muzeum: Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska nr 149/153,
90-236 Łódź

tel. (42) 635 57 26
e-mail: archiwum@uni.lodz.pl; dararch@uni.lodz.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.00–15.30 (po uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem; istnieje możliwość ustalenia innych dni i godzin)

kierownik: dr Dariusz Klemantowicz
pracownicy: mgr Elwira Grabowska-Stefko, mgr Michał Kop, mgr Agnieszka Mikołajczyk-Jarno, mgr Karol Pietrzyk, Mgr Agnieszka Ziomek

Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego (Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego)
Idea utworzenia Muzeum Uniwersyteckiego pojawiła w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wraz z przejęciem i wyremontowaniem na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego pałacu znanego łódzkiego przemysłowca Alfreda Biedermanna (1866-1936), powstała koncepcja założenia muzeum na 60 rocznicę powstania UŁ (2005 r.) i przeznaczenia na ten cel kilku pomieszczeń z nowo pozyskanej rezydencji (sale wystawowe i magazyny). Zapotrzebowanie na sale wykładowe i magazyny biblioteczne historii sztuki i kulturoznawstwa okazało się jednak silniejsze. Projekt dotyczący muzeum nie upadł, ale został przesunięty w czasie. W 2008 r. pojawiła się koncepcja zorganizowania Muzeum w reprezentacyjnych pomieszczeniach Rektora UŁ w Pałacu Biedermanna. Organizacją zajęli się pracownicy Archiwum UŁ. Podstawą zbiorów są materiały gromadzone przez Archiwum. Stąd zorganizowane Muzeum Uniwersyteckie stanowi integralną część Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 26 maja 2008 r. z okazji 63 rocznicy powstania uczelni.
Połączone Archiwum i Muzeum UŁ stanowi jeden nierozerwalny organizm o dwóch specyficznych kierunkach, które nawzajem się uzupełniają. Zgromadzone zbiory obrazują nie tylko historię Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowców i studentów, ale przedstawiają także wspólne dziedzictwo zarówno Łodzi, regionu łódzkiego, jak i Polski. Miejsce, w którym znajduje się Muzeum − reprezentacyjna część Pałacu Biedermanna − umożliwia jednocześnie przedstawienie dziejów rodu Biedermannów i zaprezentowanie wnętrza rezydencji łódzkiego przemysłowca.
Wśród stałych wystaw: „Ze zbiorów Archiwum UŁ” – „Początki UŁ”, „Biedermannowie na starej fotografii”, „Profesor Witold Broniewicz, polski prawnik z Litwy”, „Z dziejów Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim”, „Zabytkowe przyrządy naukowe”.