Adres:

 

Centrum Stomatologii

ul. Bukowska 70

61-812 Poznań

 

Tel./faks: 61 8 54 71 21

e-mail: anponied@ump.edu.pl
 http://arch.ump.edu.pl/index.php?strona=35_88_1312450874&department=35&am=88
 
Kierownik: mgr Anna Poniedziałek
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15, wstęp wolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia dzisiejszego Muzeum Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła się w okresie międzywojennym. Jego pomysłodawcą był jeden z założycieli Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i jego pierwszy dziekan, profesor Adam Wrzosek.Muzeum Historii Medycyny zaczęło działać w 1920 roku w ramach kierowanej przez profesora Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Medycyny. W skład zbiorów weszły przedmioty ofiarowane przez profesora oraz inne osoby; z racji braku ksiąg inwentarzowych trudno bliżej je opisać. Większość tych przedmiotów nie zachowała się – zostały zniszczone podczas okupacji hitlerowskiej.

 

Po wojnie, w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, obiektów muzealnych nie zbierano. Muzeum Historii Medycyny formalnie przestało istnieć w 1950 roku. Od 1980 roku kontynuacji dzieła profesora Wrzoska podjął się profesor Roman Meissner, kierownik Pracowni Historii Medycyny i Farmacji Akademii Medycznej w Poznaniu (od 1985 Zakładu Historii Nauk Medycznych).

 

Ponowne formalne otwarcie muzeum odbyło się w 1985 roku. Jego siedziba mieściła się przy ulicy Sierocej 10. Do marca 2004 roku muzeum działało jako integralna część Zakładu Historii Nauk Medycznych, a obowiązki kustosza pełnił profesor Meissner. W marcu 2004 muzeum stało się odrębną jednostką ogólnouczelnianą. Latem 2005 roku zostało przeniesione do nowo wybudowanego Centrum Stomatologii.

 

Muzeum gromadzi przedmioty związane z historią poznańskiej uczelni medycznej oraz rozwojem medycyny i farmacji. Eksponaty są podzielone według dziedzin (chirurgia, interna, laryngologia, okulistyka, anestezjologia i intensywna terapia, radiologia, laboratorium, ginekologia, stomatologia, farmacja) oraz na malarstwo, fotografię, rzeźbę, dokumenty, medale oraz varia. Źródła pozyskiwania: katedry i zakłady uczelni (głównie sprzęt przeznaczony do kasacji) oraz osoby prywatne.