Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

www.muzeum.upwr.edu.pl

wstęp bezpłatny
wtorek – piątek: 11.00–13.00

Informacja dla zwiedzających na audio przewodnikach lub z głośników może być emitowana w 6 językach

organizator muzeum: prof. dr hab. Tadeusz Szulc; mail tadeusz.szulc@upwr.edu.pl; tel. 601-71-66-15
kustosz: Maria Krupska

Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Muzeum zostało otwarte w styczniu 2017 roku. Ekspozycja obejmuje 670 zdjęć i fotogramów oraz 360 eksponatów. Dzieje uniwersytetu są zaprezentowane w 27 szafach i 19 gablotach oraz na 5 dużych monitorach dotykowych, na których można prześledzić historię uczelni w formie interaktywnej. Dodatkowo na stronie internetowej można odbyć wirtualny spacer, który pozwala poznać aranżację muzeum i jego zawartość i jest opatrzony informacją w 6 językach. Na wystawie omówiono dziedzictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (od 2006 roku) oraz następujących uczelni działających w różnych okresach i będących poprzedniczkami dzisiejszego Uniwersytetu:

  • Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach (1856–1945);
  • Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1881–1945);
  • Akademia Rolnicza w Prószkowie k. Opola (1847–1880);
  • Kierunek rolnictwo na Uniwersytecie Breslau (1881–1945);
  • Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu (1945–1951);
  • Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu (1951–1972);
  • Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1972–2006).

Przedstawiono rektorów i prorektorów obecnej uczelni, historię wydziałów, bibliotekę, wydawnictwo, działalność studentów i inne zagadnienia. W gablotach wystawienniczych znajdują się m.in. eksponaty aparatury badawczej, książki, modele maszyn, zwierząt, odznaczenia. Część interaktywna muzeum obejmuje 5 monitorów dotykowych, na których można prześledzić dokładnie: historię uczelni oraz kadencje rektorów i prorektorów na osi czasu, wyróżnienia honorowe – doktoraty honoris causa i tytuły profesora honorowego nadawane przez uczelnię oraz przyznane jej pracownikom, życiorysy 500 samodzielnych pracowników naukowych, pełny tekst książki Dzieje Uczelni, obiekty uczelni na mapie Polski i Wrocławia, zdjęcia i fotografie pracowników uczelni oraz studentów, inauguracje roku akademickiego i niektóre filmy o uczelni.