Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin
tel. 81 743 49 00,  81 743 49 45
botanik@hektor.umcs.lublin.pl
www.garden.umcs.lublin.pl

Ogród Botaniczny jest jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Założony został w 1965 r. w zachodniej części miasta. Zajmuje ok. 22 ha malowniczego, bogato urzeźbionego terenu z fragmentem doliny rzeki Czechówki i naturalnymi, lessowymi wąwozami. Podzielony jest na tematyczne działy i kolekcje roślinne, w których zgromadzono prawie 7000 taksonów roślin pochodzących z całego świata. Lubelski Ogród jest doskonałym miejscem do wypoczynku i obcowania z przyrodą.