Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław
tel. 71 322 59 57

ob@uwr.edu.pl

www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
poniedziałek – niedziela: 9.00–19.00
Zwiedzanie od kwietnia do października, w kwietniu i wrześniu 9.00–18.00, w październiku 9.00–17.00, wystawa Panorama Natury, szklarnie i akwaria: 10.00–18.00

Dyrektor: dr hab. Zygmunt Kącki prof. UWr
zastępca: mgr Agata Kaznowska
kierownik Pracowni Kultur Tkankowych: prof. dr hab. Krystyna Kromer
kierownik Pracowni Ekologii Roślinności: dr Ewa Stefańska-Krzaczek
kierownicy działów: mgr inż. Paweł Fedorów, mgr inż. Wioletta Foremska, dr Ryszard Kamiński, mgr inż. Justyna Kiersnowska, mgr inż. Jolanta Kochanowska, inż. Miłosz Kurczakowski, dr Magdalena Mularczyk, mgr inż. Karolina Sokołowska

Oddział:
Arboretum Wojsławice w Niemczy
Wojsławice 2
58-230 Niemcza
tel. 71 322 59 57

aw@uwr.edu.pl

arboretumwojslawice.pl

zastępca dyrektora ds. Arboretum Wojsławice: mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak
kierownicy działów: dr Małgorzata Gębala, mgr inż. Tomasz Dymny

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest drugim pod względem wieku (po Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie) ogrodem uniwersyteckim w Polsce i jedynym ogrodem botanicznym na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Został założony w 1811 roku, równocześnie z pruskim państwowym, 5-wydziałowym Uniwersytetem Wrocławskim, na terenie pofortyfikacyjnym, u stóp monumentalnych gotyckich świątyń Ostrowa Tumskiego. Jego dużym walorem jest zachowany fragment starorzecza Odry. W 1974 roku ogród został wpisany do rejestru zabytków ówczesnego woj. wrocławskiego. Na powierzchni niespełna 7,5 ha, na terenie otwartym, w szklarniach i akwariach uprawianych jest ok. 11 500 taksonów roślin z różnych kontynentów w działach: systematyki roślin, arboretum, edukacji przyrodniczej (z kwaterami morfologii i biologii roślin, roślin z Polskiej Czerwonej Księgi, alpinarium, działem pnączy i stałą wystawą paleontologiczną Panorama Natury), roślin wodnych i bagiennych ze światowej rangi kolekcją tropikalnych roślin słodkowodnych, gruntowych roślin ozdobnych oraz roślin szklarniowych z bogatymi zbiorami sukulentów i gatunków z rodziny ananasowatych (Bromeliaceae). W strukturze Ogrodu znajdują się dwie pracownie naukowe: Kultur Tkankowych i Ekologii Roślinności oraz biblioteka. W 1988 roku Uniwersytet Wrocławski przejął zabytkowy, 5-hektarowy park dendrologiczny w Wojsławicach (obecnie dzielnica Niemczy), dzieło właściciela ziemskiego i kolekcjonera roślin Fritza von Oheimba (1850–1928). Znane od dawna z bogatej kolekcji różaneczników i azalii (Rhododendron) oraz rzadkich gatunków drzew i krzewów Arboretum stało się oddziałem Ogrodu Botanicznego. W 2005 roku, w wyniku przyłączenia okolicznych gruntów, jego powierzchnia wzrosła do 62 ha, co dało możliwość znacznego rozwijania kolekcji dendrologicznych, a także założenia m.in. dużego ogrodu bylinowego (2 ha), sadu z historycznymi odmianami czereśni (12 ha), GEOretum – ekspozycji geologicznej w starym kamieniołomie, a ostatnio Polskiego Ogrodu Milenijnego z roślinami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem oraz odmianami drzew, krzewów i bylin polskich hodowców. We Wrocławiu i Wojsławicach znajduje się łącznie dziewięć Kolekcji Narodowych, w tym największa w Europie, licząca ponad 3000 gatunków i odmian uprawnych kolekcja roślin z rodzaju liliowiec (Hemerocallis). Każdego roku odbywają się w obu placówkach liczne imprezy plenerowe, np. RODOmania – spotkanie miłośników roślin wrzosowatych, Dzień Pszczoły czy Dolnośląski Festiwal Dyni, pokazy, warsztaty, wystawy i koncerty.
tekst: dr Magdalena Mularczyk
fot. Ryszard Kamiński, Magdalena Mularczyk