Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11a
40-007 Katowice

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. 48 32 786 50 62
e-mail: osrodek.historii@ue.katowice.pl

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/osrodek-historii-i-tradycji-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach.html

wstęp bezpłatny
poniedziałek- sobota: 8.00 – 20.00 CINIBA, ul. Bankowa 11a, Katowice
poniedziałek-piątek : 8.00 – 15.30 Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
ul. 1 Maja 50, Katowice (po uprzednim zgłoszeniu)

dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: dr Radosław Jeż
kierownik Ośrodka Historii i Tradycji: mgr Sylwia Szulik

Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły.
Idea utworzenia na najstarszej uczelni ekonomicznej na Górnym Śląsku ośrodka historii o charakterze muzealnym przyświecała społeczności akademickiej od wielu lat, a pierwsze działania w tym kierunku przybierały różne formy: Izby Pamięci, wystaw okolicznościowych, publikacji historycznych, wydarzeń jubileuszowych. 29 stycznia 2015 roku ówczesny rektor prof. dr hab. Leszek Żabiński, za aprobatą Senatu uczelni, utworzył Ośrodek Historii Uniwersytetu Ekonomicznego i Zawodzia w Katowicach, który we wrześniu 2016 roku został przemianowany na Centrum Historii i Tradycji Akademickich. Pierwszym dyrektorem Ośrodka był dr hab. Alojzy Czech. Od listopada 2017 roku jednostka ta, pod nazwą Ośrodka Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, funkcjonuje w strukturach Biblioteki Głównej uczelni, tworzącej wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA). Ośrodek Historii i Tradycji od początku działalności rejestruje i gromadzi różnorodne typy zbiorów, związanych z historią uczelni i ludzi, którzy ją tworzyli, oraz dokumentuje jej rozwój i miejsce w świecie współczesnym. Zbiory obrazują ścisły związek Uniwersytetu z regionem, współpracę z innymi uczelniami i instytucjami. Główne typy zbiorów, to: broszury, druki i wydawnictwa okolicznościowe związane z ważnymi wydarzeniami z życia uczelni, jak jubileusze, doktoraty honoris causa czy odnowienia doktoratów; dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne; dokumenty życia społecznego, w tym druki ulotne – jak kalendarze, plakaty, katalogi, zaproszenia, ulotki informacyjne; książki związane z historią uczelni, dziejami regionu, biografie ludzi wpisanych w historię i kulturę, albumy artystyczne i inne pozycje książkowe; obrazy i rzeźby; medale, pieczęcie i plakiety; numizmaty; urządzenia i instrumenty naukowe; przedmioty pamiątkowe; plansze, mapy, stare maszynopisy, pocztówki; czasopisma, biuletyny, gazety; pamiątki związane z patronem uczelni Karolem Adamieckim; albumy i fotografie archiwalne; nagrania audiofoniczne i materiały filmowe.
Ośrodek Historii i Tradycji organizuje towarzyszące ważnym wydarzeniom z życia uczelni wystawy okolicznościowe, jubileuszowe, oraz ekspozycje związane z jej historią. Wystawa stała „Od Ratusza w Zawodziu do Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” mieści się w budynku Rektoratu uczelni, w Katowicach, przy ul. 1 Maja 50. W tym budynku można również zobaczyć Galerię Portretów Rektorskich. Obok stałych ekspozycji zorganizowano wiele wystaw czasowych, wśród których można wymienić:

  • „Karol Adamiecki (1866–1933). Sceny z życia i działalności”, urządzoną z okazji jubileuszu 150. rocznicy urodzin Karola Adamieckiego; towarzyszyła Gali Przedsiębiorczości oraz pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego, pod patronatem. Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, 16 listopada 2016 roku oraz 11 stycznia 2017 roku;
  • „Ks. dr Franciszek Blachnicki (1921–1987)”, przygotowaną w związku z Sympozjum poświęconym słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji UE w Rybniku, 24 marca 2017 roku;
  •  „Profesor Andrzej Barczak”, opracowaną z okazji odnowienia po 50 latach doktoratu  prof. dr. hab. Andrzeja Barczaka i zaprezentowaną w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018;
  • „Profesor Alojzy Melich”,  zorganizowaną w związku z 100. rocznicą urodzin prof. dr. hab. Alojzego Melicha, trwającą 7–30 czerwca 2018 roku;
  • „Historia  Wydziału Zarządzania” oraz  „Poczet Dziekanów Wydziału Zarządzania” – prezentacje banerów  wystawowych podczas jubileuszowej  konferencji zorganizowanej w związku z 80-leciem powstania  Wydziału Zarządzania, 19 października 2017 roku.

Ośrodek Historii i Tradycji objął opieką miejsca pamięci, w szczególności tablice pamiątkowe Józefa Lisaka,  Zbigniewa Pawłowskiego, Zbigniewa Messnera; tablicę pamiątkową w miejscu urodzenia ks. Franciszka Blachnickiego na budynku Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku, tablicę upamiętniającą bohaterów poległych  w obronie Ziemi Śląskiej w czasie Powstań Śląskich i II wojny światowej  na budynku Rektoratu oraz groby zmarłych członków społeczności uczelni.