Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11a
40-007 Katowice

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. 48 32 786 50 62
e-mail: osrodek.historii@ue.katowice.pl

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/osrodek-historii-i-tradycji-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach.html

wstęp bezpłatny
poniedziałek- sobota: 8.00 – 20.00 CINIBA, ul. Bankowa 11a, Katowice
poniedziałek-piątek : 8.00 – 15.30 Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
ul. 1 Maja 50, Katowice (po uprzednim zgłoszeniu)

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: dr Radosław Jeż
Kierownik Ośrodka Historii i Tradycji: mgr Sylwia Szulik

Ośrodek Historii i Tradycji  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od listopada 2017 roku jest jednostką Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tworzącą wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA). Ośrodek został utworzony już 29 stycznia 2015 roku jako jednostka ogólnouczelniana i do września 2016 roku funkcjonował jako Ośrodek Historii Uniwersytetu Ekonomicznego i Zawodzia w Katowicach a następnie do listopada 2017 pod nazwą Centrum Historii i Tradycji Akademickich. Pierwszym dyrektorem Ośrodka był prof. UE dr hab. Alojzy Czech.
Ośrodek Historii i Tradycji Akademickich od początku działalności rejestruje i gromadzi różnorodne typy zbiorów, związanych z historią uczelni i ludzi, którzy ją tworzyli oraz dokumentuje jej rozwój i miejsce w świecie współczesnym. Zbiory obrazują ścisły związek uczelni z regionem, współpracę z innymi uczelniami i instytucjami.    Główne typy zbiorów, to:

 • broszury, druki i wydawnictwa okolicznościowe związane z ważnymi wydarzeniami z życia uczelni, jak jubileusze, doktoraty honoris causa czy odnowienia doktoratów
 • dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne,
 • dokumenty życia społecznego, te najbardziej ulotne…jak kalendarze, plakaty, katalogi, zaproszenia, ulotki informacyjne,
 • książki, związane z historią uczelni, dziejami regionu, biografie ludzi wpisanych w historię i kulturę, albumy artystyczne i wiele innych,
 • obrazy i rzeźby,
 • medale, pieczęcie i plakiety,
 • przedmioty pamiątkowe,
 • plansze, mapy, stare maszynopisy,
 • czasopisma, biuletyny, gazety,
 • fotografie, medale, pamiątki związane z patronem uczelni Karolem Adamieckim
 • albumy i fotografie archiwalne,
 • nagrania audiofoniczne i materiały filmowe
 • pocztówki

Ośrodek Historii i Tradycji organizuje wystawy okolicznościowe, jubileuszowe, towarzyszące ważnym wydarzeniom z życia uczelni oraz ekspozycje związane z jej historią.

 • Stała wystawa „Od Ratusza w Zawodziu do Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” mieści się w budynku Rektoratu Uczelni, w Katowicach, przy ul. 1 Maja 50. W tym budynku również można zobaczyć Galerię Portretów Rektorskich;
  Obok stałych ekspozycji zorganizowano między innymi wystawy czasowe:
 • Karol Adamiecki(1866-1933) sceny z życia i działalności” Wystawa z okazji jubileuszu 150. rocznicy urodzin Karola Adamieckiego towarzyszyła Gali Przedsiębiorczości oraz pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego, pod patronatem. Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, w dniu 16 listopada 2016 r. oraz w dniu 11.01.2017 r.
 • „Ks. dr Franciszek Blachnicki /1921-1987/” Wystawa przygotowana w związku z Sympozjum poświęconemu słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji UE w Rybniku, w dniu 24 marca 2017 r.
 • „Profesor Andrzej Barczak” –  Wystawa w dniu Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018, została opracowana z okazji odnowienia po 50. latach doktoratu  prof. dra hab. Andrzeja Barczaka.
 • „Profesor Alojzy Melich”  zorganizowana w związku z 100. rocznicą urodzin prof. dra hab. Alojzego Melicha,  7 – 30 czerwca 2018 r.
 • „Historia  Wydziału Zarządzania” oraz  „Poczet Dziekanów Wydziału Zarządzania” Prezentacja banerów  wystawowych podczas Jubileuszowej  konferencji, zorganizowanej w związku z 80-leciem powstania  Wydziału Zarządzania, Katowice, 19 października 2017 r.
  Ośrodek Historii i Tradycji objął opieką miejsca pamięci w szczególności tablice pamiątkowe Józefa Lisaka,  Zbigniewa Pawłowskiego, Zbigniewa Messnera; tablicę pamiątkową w miejscu urodzenia ks. Franciszka Blachnickiego na budynku Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku, tablicę upamiętniającą bohaterów poległych  w obronie Ziemi Śląskiej w czasie Powstań Śląskich i II wojny światowej  na budynku Rektoratu oraz groby zmarłych członków społeczności uczelni.