Salonik Historii Pielęgniarstwa Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

Uniwersytet Jagielloński
Salonik Historii Pielęgniarstwa
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM
ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
instpiel@cm-uj.krakow.pl

www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/o_instytucie/salonik

zwiedzanie Saloniku możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 506267170

Uroczyste otwarcie Saloniku miało miejsce w 2011 roku, w stulecie  rozpoczęcia w Polsce edukacji pielęgniarskiej. Misją jednostki jest ocalenie od zapomnienia osiągnięć prekursorek zawodu, ukazanie genezy, rozwoju i osiągnięć pielęgniarstwa polskiego oraz przedstawienie wzorów osobowych istotnych w edukacji pielęgniarek, a także kształtowanie identyfikacji z zawodem studentów pielęgniarstwa. Ekspozycja obejmuje oryginalne dokumenty, kroniki, protokoły, fotografie, portrety, albumy, listy, obszerny księgozbiór zawierający podręczniki i czasopisma dla pielęgniarek, umundurowanie uczennic Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek), odznaczenia międzynarodowe i krajowe przyznane zasłużonym nauczycielkom pielęgniarstwa. Znalazły się tu także meble i przedmioty użytkowe, np. szafy biblioteczne z lat 30. XX wieku czy sztućce z monogramem Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa, przekazane przez Fundację Rockefellera i UNRRA około 1948 roku. Nad szafami wiszą reprodukcje obrazów „Stańczyk” Jana Matejki i „Cmentarze” Leona Wyczółkowskiego, które dekorowały gabinet kolejnych dyrektorek Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek do 2011 roku. Wszystkie eksponaty pochodzą z ostatnich 100 lat działalności pielęgniarstwa w Krakowie. Dużo uwagi twórcy wystawy poświęcili pielęgniarkom najbardziej zasłużonym dla rozwoju pielęgniarstwa krakowskiego i, szerzej, polskiego, między innymi Marii Epstein, Marii Wiszniewskiej, Teresie Kulczyńskiej, Joannie Stryjeńskiej. Z ich historią pozwalają się zapoznać osobiste pamiątki pionierek, dokumenty, fotografie. Narracja ekspozycji pozwala także na ogląd dziejów pielęgniarstwa na poziomie nauczania wyższego, obejmuje zmiany organizacyjne, osiągnięcia naukowe i udział pielęgniarek – nauczycieli akademickich w projektach, konferencjach, organizacjach międzynarodowych. Zgromadzono tu dokumentację dokonań absolwentek i nauczycielek Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek, które m.in. redagowały pierwsze podręczniki do nauki pielęgniarstwa, współredagowały pierwsze czasopismo zawodowe, współorganizowały pierwsze zawodowe stowarzyszenie, brały udział w redagowaniu pierwszej ustawy o zawodzie.