Adres:
 
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
 
Tel. 81 44 54 029,
 
e-mail: muzeum.kul@kul.pl
www.kul.pl/muzeum
  
Opiekun muzeum: mgr Iwona Pachcińska
 
Muzeum czynne: pn.-pt.  9.00-15.00
Wstęp: wolny
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL, działające od 2008 r., jest placówką kulturalno-promocyjną. Muzeum znajduje się w pomieszczeniach dawnego refektarza dominikańskiego w zabytkowej części Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi do niego malowniczy dziedziniec, na którym od roku 1983 znajduje się słynny pomnik projektu prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, przedstawiający spotkanie Jana Pawła II z Prymasem Wyszyńskim.
 
Muzeum gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty ilustrujące historię Uniwersytetu – od momentu założenia przez ks. Idziego Radziszewskiego w 1918 r. po czasy współczesne. Przybliża wydarzenia historyczne, studencką działalność samorządową i kulturalną. Prezentuje postaci wybitnych profesorów, doktorów honoris causa i absolwentów, oddaje wyjątkowy klimat panujący w środowisku akademickim KUL.
 
Wśród eksponatów znajduje się korespondencja założycieli Uniwersytetu z ówczesnymi władzami kościelnymi i państwowymi, zbiory grafik, medale okolicznościowe i pamiątkowe, puchary sportowe, kroniki, sztandary oraz wiele innych cennych pamiątek. Do wyjątkowych pamiątek należy Mszał ofiarowany w 1958 r. przez ks. Kardynała Wyszyńskiego z okazji 40 rocznicy istnienia.Na szczególną uwagą zasługuje część poświęcona osobie Jana Pawła II. Znaczący jej element stanowią unikatowe fotografie i dokumenty z okresu pracy ks. Karola Wojtyły na Wydziale Filozofii KUL w latach 1954 – 1978. Są tu także pamiątki związane z wizytą Ojca Świętego na KUL w 1987 r. Odbyły się wtedy dwa niepowtarzalne spotkania: ze światem nauki i społecznością akademicką.
Muzeum wyposażone jest w multimedialny system prezentacji: miejsca odsłuchu nagrań archiwalnych, projekcji filmów i kronik uniwersyteckich oraz monitory dotykowe z wirtualnymi wystawami fotografii i dokumentów.
 
Za pośrednictwem gromadzonych zbiorów Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL rozwija i upowszechnia wiedzę na temat najstarszego polskiego uniwersytetu katolickiego, jego misji, znaczenia w historii Polski oraz aktualnej działalności, w tym oferty edukacyjnej. W Muzeum organizowane są wystawy czasowe oraz wykłady popularno-naukowe dla uczniów szkół.