Adres:
 
ul. Św. Marcin 90
(Collegium Iuridicum )
61-809 Poznań
 
tel. 48 61 829 47 40
muzeum@amu.edu.pl
https://www.facebook.com/MuzeumUAM/
 
Biuro Muzeum czynne:
 
pn. – pt. godz. 10.00 – 15.00 lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.
 
Administracja muzeum mgr inż. Anna Wojtera
 
p.o. dyrektora: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum zostało powołane w 2016 r. Swoją siedzibę ma w Collegium Iuridicum – budynku, który już w okresie międzywojennym był zajmowany przez Wydział Prawa. Ulokowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Collegium Minus, gdzie nadal znajdują się sale wykładowe i inne zabytkowe pomieszczenia.
 
Muzeum gromadzi pamiątki z wiązane z Uniwersytetem, jego pracownikami i absolwentami oraz przygotowuje scenariusz ekspozycji, która ma zostać otwarta na 100-lecie uczelni, czyli w 2019 r. Przejęto już wiele obiektów z poszczególnych wydziałów oraz od osób prywatnych, a także gromadzonych w rektoracie (np. pamiątki po byłym rektorze, wybitnym mediewiście prof. Gerardzie Labudzie).
 
Ekspozycja poświęcona będzie uniwersytetowi jako całości, z uwzględnieniem jego zmieniającej się struktury i poszczególnym dziedzinom nauki od powołania w 1919 r. Wszechnicy Piastowskiej do dnia dzisiejszego. Część wstępną stanowić będzie historia akademickiego Poznania od powstania w 1519 roku Akademii Lubrańskiego. Zasadnicza część prezentować ma rozwój Uniwersytetu jako instytucji (struktury i infrastruktury uniwersyteckiej) oraz wspólnoty uczonych i studentów (życie codzienne uniwersytetu, tok studiów, kariery pracowników naukowych etc.) oraz ich osiągnięcia. Uwzględniać też będzie miejsce Uniwersytetu, jego pracowników i studentów w sferze nauki i w życiu miasta, regionu, Polski. Zagadnienia te mają być zaprezentowane nie tylko z wykorzystaniem oryginalnych eksponatów, ale i przy użyciu nowoczesnych środków prezentacji multimedialnej.
 
Stworzony też zostanie system powiązań całego uniwersytetu, obejmującego obecne i dawne siedziby, mieszkania profesorów i inne ciekawe miejsca (stołówki, kawiarnie, teatry, kluby, miejsca spotkań, teatry itd.)