WŁADZE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH
dr hab. Hubert Kowalski (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) – prezes, hubert.kowalski@adm.uw.edu.pl
dr Magdalena Grassmann (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – vice prezes, magdalena.grassmann@umb.edu.pl
dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – vice prezes, muzeum@gumed.edu.pl
mgr Joanna Ślaga (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – sekretarz, joanna.slaga@uj.edu.pl
mgr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – skarbnik, marta.piszczatowska@umb.edu.pl

KOMISJA REWIZYJNA:
dr Andrzej Ulmer (Muzeum Politechniki Warszawskiej) – przewodniczący, mpw@muzeumpw.com.pl
mgr Katarzyna Mazur-Kulesza (Muzeum Uniwersytetu Opolskiego) – członek, kasiam@uni.opole.pl
dr Marek Stępisiewicz (Muzeum Geologiczne im. Stanisława Thugutta, przy Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego) – członek, marek.stepisiewicz@uw.edu.pl

Skład Zarządu w latach 2014-2017