Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Muzeum Techniki i Wzornictwa
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. 48 513 924 744
bfrank@utp.edu.pl

www.muzeum.utp.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.00–16.00 (po wcześniejszym umówieniu terminu)

opiekun zbiorów: dr inż. Franciszek Bromberek

Muzeum Techniki i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy powstało w 2016 roku jako jednostka organizacyjna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Był to efekt realizacji Badań Statutowych w Zakładzie Wzornictwa w latach 2013–2016; w tym czasie rozpoczęto gromadzenie obiektów stanowiących ilustrację do analiz i opisów tematów badań. W ten sposób zapoczątkowane zostały pierwsze kolekcje, między innymi maszyn do pisania i radioodbiorników. Organizatorom Muzeum przyświecała idea ocalenia osiągnięć techniki mających bliski związek z rozwojem regionu kujawsko-pomorskiego, tutejszej myśli inżynieryjnej i wzornictwa przemysłowego. Nie bez przyczyny zatem w centrum uwagi znalazły się maszyny do pisania będące upamiętnieniem dokonań Władysława Paciorkiewicza – bydgoskiego konstruktora i producenta pierwszych polskich maszyn do pisania. Obecnie w zbiorach znajduje się blisko 40 takich obiektów – najstarszy z przełomu XIX i XX wieku. Sprzęt radiowy, magnetofony i gramofony znajdujące się w zbiorach Muzeum to z kolei odniesienie do Zakładów Radiowych ELTRA. Wśród blisko 80 eksponatów tej grupy dominującą kolekcję stanowią radioodbiorniki produkowane w bydgoskich zakładach. Muzeum gromadzi także maszyny i urządzenia technologiczne. Wśród nich na uwagę zasługuje piła taśmowa z 1939 roku wyprodukowana w Fabryce Traków i Maszyn (d. Carl Blumwe) – obecnie Fabryka Obrabiarek do Drewna. Cennym obiektem o znaczeniu sentymentalnym jest automat tokarski BPU-7, którego współkonstruktorem był doc. inż. Witold Borkowski, nauczyciel akademicki ówczesnego Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP). Muzeum swoją ofertę kieruje przede wszystkim do studentów, młodzieży szkolnej i mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego. Aktualnie kolekcja muzealna obejmuje ponad 700 obiektów reprezentujących rozwój techniki i tendencje w projektowaniu. Powierzchnia ekspozycyjna to 150 m2, co umożliwia organizowanie tematycznych wystaw czasowych. Oprócz prowadzenia działalności wystawienniczej Muzeum uczestniczy także w organizowanym corocznie Bydgoskim Festiwalu Nauki.

tekst: dr inż. Franciszek Bromberek