Uniwersytet Jagielloński
Muzeum Anatomopatologiczne Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
tel. 12 619 96 29

patomorfologia@cm-uj.krakow.pl

Muzeum Anatomopatologiczne Wydziału Lekarskiego UJ znajduje się w dwóch pomieszczeniach poprzedzonych obszernym przedsionkiem, w przyziemiu Katedry Patomorfologii Collegium Medicum UJ. W przeszklonych gablotach zgromadzono z wielką starannością cenne preparaty patomorfologiczne, które stanowią istotne źródło poznania historii rozwoju nauk medycznych w Krakowie. Dzieje tej okazałej kolekcji sięgają początków wieku XIX, na co wskazuje wykaz zbioru anatomopatologicznego sporządzony przy okazji prac inwentarzowych prowadzonych w gabinecie anatomicznym w 1816 roku. Szybki wzrost liczebny kolekcji należy przypisać działalności prof. Macieja Józefa Brodowicza, który nakazał wykonywanie i przechowywanie konserwowanych w wosku preparatów sekcyjnych. Muzeum do dziś zachowało swój dydaktyczny charakter, służąc kolejnym pokoleniom studentów.

Fot. Janusz Kozina