Uniwersytet Jagielloński
Kolekcja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 53
31-001 Kraków

ihs@uj.edu.pl

www.ihs.uj.edu.pl/biblioteka/zbiory

www.fototeka.ihs.uj.edu.pl

Kolekcja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej historia sięga początków działalności katedry historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a więc roku 1882. Wówczas z inicjatywy prof. Mariana Sokołowskiego rozpoczęto gromadzenie różnego rodzaju reprodukcji dzieł sztuki. Miały one służyć jako materiał ilustracyjny do wykładów i ćwiczeń, jak również pełnić funkcję narzędzi badawczych. Kluczowe dla powstania zbiorów było powołanie w 1884 roku Gabinetu Historii Sztuki, będącego najstarszą tego typu instytucją na ziemiach polskich i jedną ze starszych w Europie. Gromadzono tam odlewy gipsowe, albumy z ilustracjami, książki oraz zbiory fotograficzne. Dawna kolekcja odlewów gipsowych podlega obecnie opiece Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast w Collegium Iuridicum działa Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ, kontynuująca tradycje Gabinetu Historii Sztuki. Zbiory Fototeki liczą blisko 68 000 fotografii (odbitek, negatywów i diapozytywów). Jest to jedno z najstarszych i najbogatszych archiwów fotograficznych o profilu historyczno-artystycznym w Polsce. Obiekty, w większości pochodzące sprzed II wojny światowej, pozyskiwano drogą zakupów lub darów. Na szczególną uwagę wśród przechowywanych tu fotografii zasługuje dokumentacja prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez Instytut, a także przedstawienia dzieł sztuki z dawnych i obecnych terenów Polski autorstwa najwybitniejszych polskich fotografów, m.in. Ignacego Kriegera, Józefa Jaworskiego, Jana Bułhaka czy Stanisława Kolowcy. Siedzibą Instytutu Historii Sztuki UJ jest Collegium Iuridicum, jeden z najstarszych budynków uniwersyteckich. Gmach zachwyca przykładami średniowiecznej i nowożytnej kamieniarki, tj. portalami i otworami okiennymi, jak również cennymi stropami. Do szczególnie interesujących należy ten w sali nr 43, zdobiony kołtryną, czyli papierową tapetą, którą pokrywa dekoracja odbita techniką drzeworytniczą.