Muzeum Zakładu Medycyny Sądowej
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Jana Mikulicza Radeckiego 4
50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 58

https://www.umw.edu.pl/pl/jednostki/katedra-medycyny-sadowej

Muzeum nieudostępnione do codziennego indywidualnego zwiedzania. Zwiedzenie z przewodnikiem możliwe jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ewentualnym wyrażeniu zgody przez osoby odpowiedzialne za muzeum i kierownika jednostki, w indywidualnie ustalonym terminie – przeprowadzane głównie dla grup zorganizowanych związanych medycyną lub prawem. Poza tym zbiory muzeum prezentowane są studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w ramach zajęć z medycyny sądowej. Muzeum planuje również wziąć udział w imprezach cyklicznych typu noc muzeów. Wstęp jest bezpłatny, okresowo może obowiązywać opłata dla przewodnika za oprowadzanie.

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej: prof. Tomasz Jurek
Osoby odpowiedzialne za muzeum: dr Jędrzej Siuta, prof. Tadeusz Dobosz.

Muzeum Medycyny Sądowej funkcjonuje przy Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kontynuuje ono zbiory i tradycję dawniejszego Muzeum Medycyny Sądowej funkcjonującego w tym samym miejscu do końca II Wojny Światowej niemieckiego Zakładu Medycyny Sądowej. Jednostka ta została utworzona najprawdopodobniej w 1887 roku, w ramach wrocławskiego Uniwersytetu Leopolda i początkowo nosiła nazwę Gerichtsärtzliches Institut D. KCL. Universität Breslau. W późniejszym okresie zmieniła ona nazwę na Institut fűr gerichtliche Medizin und Naturwissenschaftliche Kryminalistik i to z tego okresu (z lat około 1908 – 1945) pochodzi znaczna część eksponatów. Niemieckimi kierownikami jednostki byli kolejno: prof. Adolf Lesser, prof. Georg Puppe, prof. Ernst Ziemke, prof. Georg Strassman, prof. Karl Reuter oraz prof. Gerhard Buhtz. Mianowany jako ostatni na stanowisko kierownika prof. Berthold Mueller nie zdążył już objąć swojej funkcji. Działania wojenne, pomimo znacznych zniszczeń miasta obejmujących również budynek dawnego Instytutu (nadal pozostającego siedzibą Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej) na szczęście nie spowodowały dużych zniszczeń pomieszczeń muzeum, dzięki czemu znalezione po wojnie eksponaty zachowały się w bardzo dobrym stanie. Niestety większość eksponatów przedwojennej ekspozycji zaginęła na skutek ich wywiezienia celem ukrycia – i do dziś nie została odnaleziona. Pierwszym polskim kierownikiem Katedry Medycyny Sądowej został prof. dr hab. Bolesław Popielski, który pełnił tę funkcję aż do roku 1977. W okresie powojennym kolekcja muzealna została powiększona (i jest stale powiększana) o dodatkowe eksponaty uzyskane dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników Katedry.  W ostatnich latach do zbiorów muzeum przyjęto także dużą ilość eksponatów należących pierwotnie do Katedry Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie oraz dawnego Instytutu Patologii w Breslau. Muzeum przez cały czas pozostaje częścią Katedry Medycy Sądowej, której kierownikami byli kolejno: prof. dr hab. Bolesław Popielski, prof. dr hab. Julian Kornobis i prof. dr hab. Barbara Świątek, a obecnie funkcję tę pełni dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw. Zbiory muzeum ukazują szeroki profil nauki jaką jest medycyna sądowa oraz działalności Zakładu Medycyny Sądowej. Obejmują one m.in. duża kolekcję preparatów mokrych ( tj. części ciała ludzkiego utrwalonych w płynach konserwujących) oraz preparatów suchych (m.in. kości ludzkie) przedstawiających różnego rodzaju obrażenia ciała powstałe na skutek czynników: mechanicznych, termicznych, chemicznych czy elektrycznych – powstałych na skutek działań zbrodniczych, samobójczych, wojskowych, wypadków itp. – prezentując m.in. jak prawidłowo rozpoznawać oraz opisywać i kwalifikować tego rodzaju zmiany. Innymi eksponatami są części ciała przedstawiające naturalne procesy pośmiertne jak gnicie, mumifikacja, przeobrażenie tłuszczowo-woskowe czy przemiana torfowa, a także zmiany chorobowe w organizmie ludzkim. Kolekcja obejmuje również dużą ilość przedmiotów związanych z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, takich jak np. narzędzia zbrodni, pętle wisielcze, przedmioty pochodzące z ekshumacji, broń palną samodziałową, amunicję, itp. a także dawne narzędzia sekcyjne i ginekologiczne, urządzenia laboratoryjne, przedmioty związane z obrządkiem pogrzebowym (w tym znaleziska archeologiczne), czy dawne dokumenty medyczno-sądowe. Wystawa wzbogacona jest również o ekspozycję dotyczącą m.in. zbrodni katyńskiej oraz niemieckich obozów koncentracyjnych. W muzeum prezentowana jest również sztuka przedstawiająca motyw śmierci i zwłok, m.in. prace znanych artystów Haralda Koecka czy prof. Łukasza Huculaka. Muzeum obecnie  znajduje się w nowej, znacznie powiększonej i wyremontowanej siedzibie, w której dodatkowo zaprezentowana jest m.in. dawna sala sekcyjna. Wystawa została również wzbogacona m.in. o nowoczesne elementy multimedialne typu hologram sekcji zwłok czy wyświetlane na ekranach dawne zdjęcia.