Muzeum Zoologiczne na Wydziale Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 50 65

Zwiedzanie oraz zajęcia edukacyjne mają charakter odpłatny. Zasady udostępniania oraz cenniki są dostępne na stronie internetowej

http://www.umcs.pl/pl/muzeum-zoologiczne,1864.htm

poniedziałek – piątek: 9.00–14.00
Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub mailową.

kierownik: dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS
pracownicy: dr Jacek Chobotow

Muzeum Zoologiczne na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Powstało w styczniu 1946 roku, a jego pierwszym kustoszem był dr Zdzisław Raabe. Stała wystawa zoologiczna została udostępniona zwiedzającym w 1950 roku, a od roku 1963 zbiory są stale eksponowane w budynku dzisiejszego Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, gdzie przez kolejne lata ekspozycja była rozbudowywana i modernizowana.

Obecnie w głównej sali Muzeum, o powierzchni 130 m2, udostępnionych jest ponad 2000 okazów reprezentujących niemal 1000 gatunków zwierząt. W nowoczesnych gablotach prezentowana jest fauna bezkręgowców oraz niższych kręgowców, a w wolno stojących, podświetlanych witrynach znajdują się okazy ptaków i ssaków. Duże ssaki, m.in. żubr, niedźwiedź brunatny, rysie, wilk, dzik, sarna, oraz kolekcja gadów prezentowane są poza gablotami, w wydzielonych częściach sali. Spośród kręgowców najliczniejszy jest zbiór ptaków, liczący ponad 300 okazów, reprezentujących wiele rzadkich gatunków – są to np. sokół wędrowny, gadożer czy puchacz. Kolekcja ssaków, licząca ponad 150 okazów, obejmuje różne jednostki systematyczne, od dziobaka australijskiego po przedstawicieli małp człekokształtnych. Większość eksponatów muzealnych została wykonana przez pracowników Muzeum o wybitnych zdolnościach preparatorskich. Należy tutaj wspomnieć Jerzego Gundłacha i Janusza Dynowskiego, którzy wykonali wiele eksponatów kręgowców oraz Franciszka Ostrowskiego, dzięki którego pracy Muzeum wzbogaciło się o liczne eksponaty bezkręgowców.

Kolejną istotną częścią zbiorów jest ekspozycja osteologiczna, prezentująca kompletne szkielety kręgowców oraz ich fragmenty (260 eksponatów). Najliczniejszy jest zbiór czaszek ssaków, obejmujący 115 okazów należących do 102 gatunków. Szczególnie interesującym obiektem jest kompletny szkielet pytona tygrysiego o długości 5,5 m, kręg wala grenlandzkiego i czaszka krokodyla nilowego.

Bardzo ważną częścią Muzeum Zoologicznego jest sala ekspozycyjno-dydaktyczna, w której znajdują się gabloty z zakresu entomologii stosowanej. W witrynach stojących w sali ekspozycyjno-dydaktycznej zgromadzono zbiór porównawczy kilkudziesięciu gatunków ryb, płazów i gadów. Można się również zapoznać z dokumentami i drobnymi przedmiotami prezentującymi początki funkcjonowania Muzeum oraz specyfikę pracy preparatora zwierząt. Dzięki wyposażeniu sali w mikroskopy oraz duży ekran, mogą być w niej prowadzone zajęcia tematyczne skierowane do różnych grup odbiorców. Ich zakres jest dostosowany do potrzeb gości, a obecnie są przygotowywane lekcje tematyczne, które rozszerzą ofertę dydaktyczną i popularyzatorską Muzeum.

Zbiory naukowe Muzeum obejmują ok. 100 000 okazów. Wśród nich szczególną wartość ma kolekcja motyli doc. dr. inż. Mieczysława Krzywickiego (12 000 okazów, w tym około 200 paratypów). Najliczniejszym zbiorem naukowym jest kolekcja szczątków kostnych (ponad 80 000) wypreparowanych z wypluwek sów. W zbiorach muzealnych znajduje się również ponad 6000 przechowywanych na mokro drobnych ssaków.