Pracownia Edukacji Biologicznej i Muzeum Zoologiczne
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 5065

 

wstęp bezpłatny
poniedziałek-piątek: 9.00–14.00
Muzeum udostępnione dla wszystkich chętnych, dla grup zorganizowanych po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej.

kierownik: dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS
pracownicy: dr Jacek Chobotow tel. 81 537 5963, dr Ewa Gajuś-Lankamer, prof. UMCS, dr Barbara Chudzik

 

Muzeum Zoologiczne działa przy Pracowni Edukacji Biologicznej na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Powstało w styczniu 1946 roku, a jego pierwszym kustoszem był dr Zdzisław Raabe. Stała wystawa zoologiczna została udostępniona zwiedzającym w 1950 roku, a od roku 1963 zbiory są stale eksponowane w budynku dzisiejszego Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, gdzie przez kolejne lata ekspozycja była rozbudowywana i modernizowana.

Obecnie w głównej sali Muzeum, o powierzchni 130 m2, udostępnionych jest ponad 2 tysiące okazów reprezentujących niemal tysiąc gatunków zwierząt. W nowoczesnych gablotach zaprezentowana jest fauna bezkręgowców oraz niższych  kręgowców, a w wolno stojących, podświetlanych witrynach znajdują się okazy ptaków i ssaków. Duże ssaki, m.in. żubr, niedźwiedź brunatny, rysie, wilk, dzik, sarna, oraz kolekcja gadów, prezentowane są poza gablotami, w wydzielonych częściach sali. Spośród kręgowców najliczniejszy jest zbiór ptaków, liczący ponad 300 okazów, reprezentujących wiele rzadkich gatunków, są to np.: sokół wędrowny, gadożer czy puchacz. Kolekcja ssaków, licząca ponad 150 okazów, obejmuje różne jednostki systematyczne, od dziobaka australijskiego po przedstawicieli małp człekokształtnych. Większość eksponatów muzealnych została wykonana przez pracowników Muzeum o wybitnych zdolnościach preparatorskich, należy tutaj wspomnieć Jerzego Gundłacha i Janusza Dynowskiego, którzy wykonali wiele eksponatów kręgowców oraz Franciszka Ostrowskiego, dzięki którego pracy w Muzeum są liczne eksponaty bezkręgowców.

Kolejną, istotną częścią zbiorów jest ekspozycja osteologiczna, prezentująca kompletne szkielety kręgowców oraz ich fragmenty (260 eksponatów). Najliczniejszy jest zbiór czaszek ssaków, obejmujący 115 okazów należących do 102 gatunków. Szczególnie interesującym obiektem jest  kompletny szkielet pytona tygrysiego o długości 5,5 m, kręg płetwala błękitnego i czaszka krokodyla nilowego.

Bardzo ważną częścią Muzeum Zoologicznego jest sala ekspozycyjno-dydaktyczna, w której znajdują się gabloty z zakresu entomologii stosowanej. W witrynach  stojących w sali ekspozycyjno-dydaktycznej zgromadzono zbiór porównawczy kilkudziesięciu gatunków ryb, płazów i gadów. Można się również zapoznać z dokumentami i drobnymi przedmiotami prezentującymi początki funkcjonowania Muzeum oraz specyfikę pracy preparatora zwierząt. Dzięki wyposażeniu sali w mikroskopy oraz duży ekran, mogą być w niej prowadzone zajęcia tematyczne skierowane do różnych grup odbiorców. Ich zakres jest dostosowany do potrzeb gości, a obecnie są przygotowywane  lekcje tematyczne, które rozszerzą ofertę dydaktyczną i popularyzatorską Muzeum.

Zbiory naukowe Muzeum obejmują ok. 100 tys. okazów. Wśród nich szczególną wartość ma kolekcja  motyli doc. dr. inż. Mieczysława Krzywickiego (12 tys. okazów, w tym około 200 paratypów). Najliczniejszym zbiorem naukowym jest kolekcja szczątków kostnych (ponad 80 tys.) wypreparowanych z wypluwek sów. W zbiorach muzealnych znajduje się również ponad 6 tys. przechowywanych na mokro drobnych ssaków.