Muzeum Dom Archeologów
Oddział Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, Budynek 28
51-149 Wrocław
tel. 71 375 52 89
dom.archeologow@uwr.edu.pl
www.archeo.uwr.edu.pl/instytut/dom-archeologow

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 10.00–14.00

dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski (dyrektor Instytutu Archeologii UWr)

Muzeum Dom Archeologów zostało powołane 1 kwietnia 2005 roku na mocy zarządzenia Rektora UWr (zarządzenie Nr 29/2005 z dnia 22 marca 2005 r.) i do dziś funkcjonuje jako oddział Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Utworzenie nowej jednostki było powodowane potrzebą rozwoju dydaktyki w zakresie muzealnictwa archeologicznego i troską o zabytki pozyskiwanie podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez zespoły naukowe Instytutu Archeologii. Inicjatywa była możliwa do zrealizowania dzięki odrestaurowaniu dawnych koszar niemieckich z początku XX wieku z przeznaczeniem na kampus Uniwersytecki. Muzeum mieści się w budynku Instytutu Archeologii na terenie kampusu przy ul. Koszarowej i posiada własne przestrzenie magazynowe w piwnicach budynku i kontenerach biurowych.

Jednostka gromadzi zabytki ruchome z badań archeologicznych prowadzonych na Dolnym Śląsku. Eksponaty pochodzą ze wszystkich okresów pradziejowych, średniowiecza i nowożytności. Najstarsze zbiory obejmują kolekcję narzędzi krzemiennych wytworzonych i używanych jeszcze przez neandertalczyków (Homo Neandertalensis) oraz kości zwierząt pozostawione na terenie ich obozowiska kilkadziesiąt tysięcy lat temu (odkryte przy dzisiejszej al. gen. J. Hallera we Wrocławiu). Najmłodsze muzealia są datowane na XIX, a nawet XX wiek. Są to monety i inne przedmioty zgubione przez ludzi i pozyskane przez archeologów w efekcie poszukiwań powierzchniowych.

Dom Archeologów wypełnia założoną misję na kilku płaszczyznach swojej działalności. Gromadzone zabytki są inwentaryzowane i poddawane zabiegom konserwatorskim. Liczne przykłady można obejrzeć w portalu Muzeum Cyfrowe Uniwersytetu Wrocławskiego (https://muzeumcyfrowe.pl), zrealizowanym dzięki projektowi „Leopoldina online…” współfinansowanemu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Część zbiorów przeznaczana jest na cele dydaktyczne i wykorzystywana podczas zajęć laboratoryjnych i praktycznych ćwiczeń z zakresu muzealnictwa. W sali wystawienniczej prezentowane są wystawy czasowe związane z rozmaitymi inicjatywami Instytutu, takimi jak spotkania naukowe, jak również powstające w ramach dorocznych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Wówczas pracownicy, wspólnie ze studentami i doktorantami, organizują otwarte warsztaty archeologii żywej dla dzieci i młodzieży.

Bieżąca ekspozycja, zatytułowana „Pobite gary. Ceramika bez tajemnic”, przenosi zwiedzających do pradziejowych i średniowiecznych warsztatów wytwarzania naczyń i innych przedmiotów z gliny.