Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel. 32 368 96 03
ewa.budziszewska-karwowska@us.edu.pl,
muzeumwnoz@gmail.com

www.muzeum.wnoz.us.edu.pl

wstęp bezpłatny dla zwiedzających indywidualnych
poniedziałek – piątek: 8.00–15.00
Zajęcia dla grup zorganizowanych są odpłatne.

kierownik: mgr Ewa Budziszewska-Karwowska
pracownicy: mgr Anna Dąbrowska, mgr Małgorzata Rahmonov

Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Początki Muzeum Nauk o Ziemi związane są z kolekcjonerską pasją pracowników Wydziału, głównie geologów.
Pod względem formalnym Muzeum WNoZ, początkowa nazwa „Muzeum Ziemi”, zostało powołane Zarządzeniem Rektora nr 37/94 z dnia 28 października 1994 roku, z inicjatywy pracowników. Początkowe lata działalności odbywały się przy braku jakiejkolwiek regulacji prawnej czy finansowej. Okazy nie były zinwentaryzowane. Zdecydowana zmiana nastąpiła po roku 2005, kiedy to muzeum rozpoczęło szeroko zakrojoną działalność oświatową dla uczniów wszystkich szczebli szkolnictwa. Z roku na rok zwiększa się liczba prowadzonych zajęć w formie lekcji muzealnych i warsztatowych, dostosowanych do podstawy programowej oraz wykładów multimedialnych z zakresu historii Ziemi, procesów geologicznych oraz ewolucji życia.
Muzeum posiada w swoich zbiorach głównie okazy geologiczne (3461 obiektów) – są to minerały, skamieniałości, skały, meteoryty – oraz okazy geoarcheologiczne, repliki zwierząt i roślin (64). Udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez prężnie rozwijającą się działalność wystawienniczą – 18 wystaw stałych. Powierzchnia wystawiennicza mieści się głównie w przestrzeniach holu parteru budynku oraz pierwszego i drugiego piętra. Muzealia wyeksponowane są w kolekcjach dydaktycznych oraz na wystawach paleośrodowiskowych. Kilkutonowe okazy skalne stoją na zewnętrz budynku, tworząc Park Geologiczno-Przyrodniczy. Dokumentem prawnym regulującym jego funkcjonowanie jest Regulamin Muzeum NoZ nadany zarządzeniem Rektora nr 86 i uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 21 czerwca 2013 roku.

mgr Ewa Budziszewska-Karwowska

Dodaj komentarz