Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek C-2, V piętro
Wejście od ul. Czarnowiejskiej Budynek C-3
tel. 12 617 30 43, 12 617 20 14
muzeum@agh.edu.pl

www.muzeum.agh.edu.pl

wstęp bezpłatny
wtorek – piątek: 8.00–15.00
pracownicy: mgr inż. Agnieszka Tokarz, mgr Karolina Szmuc

Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Muzeum AGH istnieje od 1969 roku. Powstało z inicjatywy prof. Mieczysława Radwana w 50. rocznicę inauguracji uczelni. Początkowo działało w ramach pracy Katedry Historii Techniki i Nauk Technicznych, aby z czasem stać się samodzielną jednostką. Wraz z rozwojem AGH przynależność strukturalna i nazwa oficjalna muzeum zmieniały się kilkukrotnie. Dzisiaj Muzeum AGH jako jednostka pozawydziałowa działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Muzeum gromadzi pamiątki z różnych okresów działalności Akademii. Do najcenniejszych należą dokumenty założycielskie wydane przez Austriaków, pamiątki z uczelni w Leoben, Freibergu i Petersburgu, na których kształcili się Polacy w czasach zaborów. Zgromadzone tu eksponaty pozwalają prześledzić dzieje uczelni od wczesnych lat jej działalności, przez czas okupacji hitlerowskiej, moment odbudowy po zakończeniu II wojny światowej, aż po dynamiczny rozwój w chwili obecnej. Największą salę Muzeum zajmują zabytkowe modele urządzeń górniczych i hutniczych. W modelarium znajduje się też dawna aparatura laboratoryjna z pracowni i hal maszynowych AGH. Są to mikroskopy i sprzęt optyczny, urządzenia pomiarowe i wagi, aparatura badawcza. Najstarsze urządzenie to maszyna Amslera z 1920 roku. Jednym z obszarów działalności Muzeum AGH jest Kopalnia Doświadczalna − laboratorium badawczo-dydaktyczne, które powstało w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. To także obiekt o charakterze muzealnym, gdzie prezentowane są maszyny górnicze stosowane w polskim przemyśle. Zgromadzone tu urządzenia skompletowano tak, aby prezentowały zwiedzającym pełny przebieg technologiczny wydobycia węgla. Od 2010 roku Muzeum AGH opiekuje się Osadą Łużycką w Woli Radziszowskiej, która powstała jako eksperyment archeologiczny studenckiego stowarzyszenia „Dziejba”. Prezentowana Osada – obecnie odbudowywana – odtwarzała czasy określane przez archeologów mianem III okresu epoki brązu. Główna działalność Muzeum koncentruje się na dwóch obszarach: udostępnianiu zgromadzonych zbiorów i tworzeniu wystaw czasowych. Dodatkowo Muzeum realizuje projekt AGH JUNIOR, w ramach którego organizowane są warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Dodaj komentarz