Sala Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
ul. Morska 83 p. 207, 208, 208a
81-225 Gdynia
tel. 58 55 86 650
sala_tradycji@bg.umg.edu.pl

www.umg.edu.pl/sala-tradycji

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9:00–14:00

grupy przyjmowane są po uprzedniej rezerwacji.
kustosz: mgr Joanna Stasiak

Sala Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Początki gromadzenia zbiorów związanych z historią uczelni w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni (dawna nazwa dzisiejszego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) sięgają połowy lat 30. ubiegłego wieku. W piętnastolecie istnienia placówki kształcącej oficerów marynarki handlowej i pracowników gospodarki morskiej powstało Muzeum Państwowej Szkoły Morskiej. Podczas II wojny światowej zbiory zostały rozproszone. Po 1945 roku przystąpiono do scalania i uzupełniania kolekcji. Kilkadziesiąt lat później, Zarządzeniem nr 6 rektora prof. dr. kpt. ż.w. Daniela Dudy z 2 kwietnia 1973 roku, utworzono Muzeum Szkoły Morskiej. W 1978 roku przyjęto nazwę Sala Tradycji i przeniesiono siedzibę instytucji do gmachu głównego uczelni przy ul. Morskiej 83 w Gdyni. Salę Tradycji usytuowano organizacyjnie w strukturze biblioteki uczelnianej, następnie od 1990 roku w Biurze Rektora, a w 2002 roku ponownie włączono do struktury biblioteki. Na przestrzeni lat udało się zgromadzić prawie 10 tysięcy obiektów – dokumentów oraz pamiątek o różnym charakterze i wartości muzealnej. Kolekcja podstawowa zawiera elementy wyposażenia statków, modele statków szkolnych, mundury, sztandary, pamiątki z rejsów szkoleniowych, medale pamiątkowe, dokumenty osobiste, materiały związane z rozwojem dydaktyki oraz kultury organizacyjnej uczelni, rękopisy wspomnień, diariusze podróży, fotografie, filmy, nagrania, dokumentację prasową, wydawnictwa zwarte sprzed 1945 roku. W skład zbiorów wchodzą m.in. dary absolwentów, pracowników oraz osób związanych z uczelnią. Ekspozycja stała oraz gabinet zbiorów dokumentacyjnych mieszczą się na powierzchni ponad 130 m2. Zbiory propagowane są w formie wystaw czasowych, prezentacji tematycznych, zajęć edukacyjnych na różnych poziomach, publikacji, podczas spotkań historycznych na terenie uczelni i poza nią, w środowiskach społecznych, instytucjach promujących historię oraz kulturę morską.

mgr Ewa Otremba

Dodaj komentarz