Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. 22 320 02 05
new.muzeum.asp.waw.pl

muzeum.asp.waw.pl

dyrektor: dr Jolanta Gola
pracownicy: mgr Anna Ekielska, mgr Katarzyna Jankowska-Cieślik, mgr Joanna Kania, mgr Agnieszka Szewczyk, Jacqueline Irene Horodyńska

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Muzeum powstało w 1985 roku. Główna część kolekcji pochodzi z lat 1958–1985, kiedy działała tzw. Galeria (zwana też Archiwum) prac studenckich, gromadząca przykłady prac kursowych i dyplomowych. Zbiór ten jest nadal uzu­pełniany, m.in. o dzieła artystów pedagogów związanych z Akademią. Obecnie kolekcja Mu­zeum ASP liczy około 27 000 obiektów. Reprezentują one niemal wszystkie dziedziny twór­czości artystycznej: malarstwo, rzeźbę i obiekty przestrzenne, grafikę (warsztatową i użytkową), ilustrację i grafikę książkową, rysunek, plakat, rzemiosło artystyczne: tkaninę, ceramikę, meble, wzornictwo przemysłowe, projektowanie architektoniczne, dokumentację procesu dydaktycznego, wreszcie dokumentację akcji artystycznych. W Muzeum znajdują się także liczne zespoły archiwaliów, w tym fotografie, nagrania audio i video oraz inne dokumenty związane z osobami pedagogów i życiem uczelni.
Specyfiką kolekcji, przyjętą przez założycieli Muzeum w połowie lat 80. XX wieku, miało być doku­mentowanie procesu twórczego. Zainteresowania kolekcjonerskie, w myśl tej koncepcji, skupiać się miały bardziej na śladach dochodzenia do dzieła – szkicach, projektach, notatkach – niż na samym dziele. Założenie takie w praktyce przyczyniło się do tego, że Muzeum może poszczycić się posiadaniem niewielu, za to niemal kompletnych zespołów autorskich. Nie ma w publicznych zbiorach drugiej tak szerokiej reprezentacji twórczości Władysława Skoczylasa, Wojciecha Jastrzębowskiego, Tadeusza Tuszewskiego, Mieczysława Szymańskiego, Jerzego Sołtana, Oskara Hansena, Lecha Tomaszewskiego, Wandy Paklikowskiej-Winnickiej, Henryka Morela. Muzeum posiada zbiory tematyczne, jak zespół prac Zakładów Artystyczno-Badawczych ASP czy zespoły pracowni Oskara Hansena, Roma­na Owidzkiego, Tadeusza Tuszewskiego. Cenne kolekcje autorskie i dokumentalne znajdują się w Muzeum ASP w depozycie (m.in. Eugeniusza Arcta, Jerzego Stajudy, Krzysztofa Junga, a także wybór z Kolekcji Krzysztofa Musiała oraz zespoły archiwalne: Galerii Repassage, Gruppy czy fotograficzna dokumentacja niezależnego życia artystycznego lat 80.).
Muzeum działa na podstawie regulaminu MASP zatwierdzonego przez MKiDN. Odbywają się w nim zajęcia dydaktyczne. Od końca 2020 roku dysponuje własną powierzchnią wystawienniczą.

Dodaj komentarz