Już 10 lat jesteśmy z Wami! W dniu 31 maja 2011 Zarządzeniem Rektora UMB oficjalnie powołano Muzeum Historii Medycyny i Farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Ekspozycje ukazujące dziedzictwo medyczne Podlasia zlokalizowano w dawnych apartamentach pałacowych medyków oraz stajni hetmańskiej.Przez ten czas staraliśmy się rozpropagować ideę ochrony dziedzictwa akademickiego oraz zachować od zapomnienia dzieje medycyny i farmacji dawnego Pogranicza Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czy skutecznie? W tym celu posłużmy się statystyką. W ciągu 10 lat funkcjonowania Muzeum odwiedziło ponad 209 289 osób, z zajęć edukacyjnych skorzystało blisko 43 607 uczniów szkół z całej Polski. Dzięki zaufaniu darczyńców nasze zbiory przekroczyły 10 000 eksponatów, wydaliśmy 4 tomy jubileuszowej monografii o historii UMB, stworzyliśmy unikatową ścieżkę historyczną „Spacer w Przeszłość” po pałacowych piwnicach, opracowaliśmy blisko 30 000 tysięcy biogramów absolwentów UMB, stworzyliśmy Aulę Nobilium – gdzie zrekonstruowaliśmy dawną sypialnię królewską, opracowaliśmy liczne wystawy o dziedzictwie medycznym na Podlasiu, nagraliśmy kilkanaście filmów i napisaliśmy dziesiątki artykułów naukowych i popularno-naukowych, byliśmy konsultantami historycznymi w wielu remontach Pałacu Branickich, zainicjowaliśmy Noc Muzeów na UMB w której udział wzięło łącznie 53 599 osób, byliśmy organizatorami i współorganizatorami 23 konferencji naukowych, muzealny profil Facebook cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Ponadto jesteśmy współtwórcami pierwszego stowarzyszenia muzeów akademickich w Polsce – Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.
Dziękujemy za Waszą ciekawość dziejów medycyny i farmacji i zapraszamy do uczestniczenia w kreowaniu ochrony dziedzictwa kulturowego przez kolejne długie lata…