5 czerwca 2012 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się pierwsze spotkanie  przedstawicieli polskich muzeów uczelnianych. Wzięli w nim udział reprezentanci szkół wyższych

z Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Poznania oraz Warszawy.

Od 10 lat pracujemy wspólnie na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa akademickiego.

Dzięki współpracy ze 107 polskimi jednostkami uczelnianymi udało nam się przez te lata przeprowadzić kilkadziesiąt naprawdę ważnych inicjatyw – szczególnie istotnych dla uczelnianych zbiorów i kolekcji. Było to m.in.:

zorganizowanie pięciu konferencji ogólnopolskich (Nieborów 2017 – Kraków 2018 – Łódź 2019 – Gdańsk 2020 – Kielce 2021) oraz jednej międzynarodowej (Warszawa 2022),

wydanie publikacji: Muzea uczelniane. Katalog; Treasures Houses of Polish Academic Heritage; Muzea uczelniane dla Niepodległej,

zrealizowanie m.in. takich projektów jak: „Rektor Józef Brudziński i ruch niepodległościowy na Uniwersytecie Warszawskim – wystawa i konferencja naukowa” , „Niepodległe uczelnie. Doktorzy honoris causa w Polsce w latach 1918-1939 – wystawa, katalog i koncert z muzyką Ignacego Jana Paderewskiego”, „Muzea uczelniane dla Niepodległej”, „Niepodległościowe sploty w Pałacu Branickich w Białymstoku”, „Treasures of the Polish University Heritage” „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”,

Stworzenie cyklu wykładów popularno-naukowych: „Dziedzictwo akademickie i historia nauki”, oraz „Uniwersytet Warszawy. Nowoczesna uczelnia we współczesnym świecie”,

Nasza działalność przyniosła kilka nagród, w tym: „Najlepszy muzealny projekt otwarty” w IX edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” 2015; pierwsze miejsce w kategorii – „Wydawnictwa muzealne” XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” 2018; II miejsce w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne“ w edycji XV konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” 2021,

Obecnie liczymy 96 członków zwyczajnych, 28 członków instytucjonalnych oraz 1 wspierającego,

Dziękujemy, że jesteście z Nami!