W dniu 28 maja 2014 roku w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

(choć geneza sięga 2012 roku).

Przez ten czas działaliśmy na rzecz upowszechniania i ochrony polskiego dziedzictwa akademickiego, Czy skutecznie? W tym celu posłużmy się statystyką.

*w ciągu 10 lat funkcjonowania SMU współpracuje z ponad 120 jednostkami uczelnianymi,

*powstała strona internetowa: www.muzeauczelniane.pl, oraz pierwsza wystawa objazdowa „Muzea Uczelniane – Jesteśmy”. Dziś przed siedzibą Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego stanęła kolejna wystawa „Unikatowe zbiory polskiej nauki. Dziedzictwo akademickie w kolekcjach uczelnianych.”

*wydaliśmy pierwszy polski przekład fragmentu monumentalnego omówienia historii muzealnictwa europejskiego prof. Krzysztofa Pomian: „Muzea i narody w Europie Środkowej. Przed pierwszą wojną światową. Ponadto wydaliśmy 6 folderów w języku polskim i angielskim prezentujących dziedzictwo akademickie pierwszych uczelni, które zgłosiły swój akces do Stowarzyszenia a także dwa katalogi – MUZEA UCZELNIANE. KATALOG oraz TREASURE HOUSES OF POLISH ACADEMIC HERITAGE.

*zorganizowaliśmy 8 konferencji naukowych: w Nieborowie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Kielcach, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy

*otrzymaliśmy m.in. nagrody: wyróżnienie w kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty” w IX konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” organizowanym przez Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich; I miejsce w swojej kategorii – „Wydawnictwa muzealne” w XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba”; katalog „Treasure Houses of Polish Academic Heritage” zajął II miejsce w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne” w XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.

*w latach 2017 – 2023 otrzymaliśmy dofinansowanie projektów ze środków: m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura NIEPODLEGŁA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do działania na rzecz polskiego dziedzictwa akademickiego przez kolejne lata.